Buurtwerk Tuinwijk Beringen-Mijn in Beringen

'Van de Palace tot achter den tris' vertelt de geschiedenis van Beringen-Mijn

Het buurtwerk in de Tuinwijk Beringen-Mijn startte in 2002 in opdracht van de stad Beringen. Beringen-Mijn telt zo’n 1200 woningen en 4000 bewoners. De bewoners zijn voornamelijk van Turkse, Belgische en Italiaanse origine. De laatste jaren vinden ook nieuwkomers uit Oost-Europa een onderkomen in de wijk.

Het buurtwerk organiseert een brede waaier aan activiteiten en kiest er bewust voor om niet te vertrekken vanuit een buurthuis. In de buurt zijn er immers al heel wat ontmoetingsplaatsen van verenigingen en zelforganisaties. Het buurtwerk werkt regelmatig met hen samen.

De afgelopen jaren heeft opbouwwerker Patrick Moons veel contacten gelegd met mensen uit de buurt waardoor hij een groot en divers netwerk creëerde. Hij trekt daarvoor regelmatig de buurt in en gaat bij de mensen op huisbezoek. Patrick werkt op 3 sporen tegelijk: vertrouwen winnen, vertrekken vanuit de krachten en de knelpunten aanpakken. Hij bouwt in de wijk een stevig bewonersnetwerk uit met allerlei activiteiten en samenwerkingsverbanden. Bij de organisatie van de activiteiten zijn de bewoners via diverse (werk)groepen betrokken.

Activiteiten

 • Buurtwerking ‘Allemaal mensen’
  De buurtwerking bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. Ze organiseert allerlei activiteiten voor mensen zonder enig onderscheid te maken in geslacht, religie, leeftijd of herkomst: het kleurrijk ontbijt, een rommelmarkt, gezinsuitstappen ...
   
 • Huzur
  Huzur is een ouderenvereniging voor Turkse senioren. Ze organiseert vormingsactiviteiten en culturele uitstappen voor Turkse mannen en vrouwen. Huzur komt ook op voor de doelgroep bij specifieke thema’s die haar achterban aanbelangen. Tijdens de vormingen komen organisaties de Turkse senioren informeren over bijv. diabetes, woonzorgcentra, erfenisrecht en hospitalisatieverzekeringen.
   
 • Buurtgeschiedenis
  De afgelopen jaren zette buurtwerker Patrick enkele projecten op over de mondelinge buurtgeschiedenis van Beringen-Mijn. De buurtwerker leerde op die manier de wijk en de bewoners beter kennen. De bewoners die de gouden tijden van de mijncité hebben meegemaakt, waren zeer enthousiast. Honderden mensen volgden het project op en kochten ook de 2 publicaties: het boek 'Van de Palace tot achter den Tris' en het fotoboek 'Beringen-Mijn: Mijn leven in de Cité'. Deze methodiek bleek een zeer efficiënt middel om met senioren uit de wijk op een positieve manier aan de slag te gaan. Een aantal mensen, van wie het netwerk klein was geworden, heeft nieuwe vriendschapsbanden gemaakt. Er lopen momenteel nog andere buurtgeschiedenisprojecten in Beringen-Mijn. Voor meer info kan u terecht bij de facebookgroep Cité Beringen-Mijn.
   
 • Laagdrempelige vormingen
  Met de vormingsactiviteiten wil het buurtwerk specifieke groepen bewoners uit de buurt versterken, de steeds groeiende kenniskloof aanpakken en drempels wegwerken. Het bestaande vormingsaanbod bereikt immers een bepaalde groep mensen amper of niet. Met de vormingen wil het buurtwerk deze mensen in beweging krijgen. De buurtwerker kan doorverwijzen of zelf vormingen op maat opzetten met vormingsinstanties. Zo werd er in Beringen-Mijn samen met partners een taalstimuleringsproject opgezet.
   
 • Samenaankoop
  Twee keer per jaar organiseert de buurtwerker een samenaankoop van stookolie. Daardoor kunnen ook minder gegoede en niet-georganiseerde bewoners aan een interessante prijs stookolie aankopen. Voor de buurtwerker is het bovendien een ideale gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en zijn netwerk uit te breiden.
   
 • Bewonersparticipatie
  Buurtwerker Patrick neemt thema’s op die de bewoners aanbelangen en informeert hen. Voorlopig gebeurt dit nog kleinschalig en deelbuurtgericht. Zo kwamen er verharde stoepen in de Stationsstraat, speeltoestellen aan het Gouden Jubileumplein, het Westerspeelplein en de Randstraat en werd de afvalproblematiek in de Klimopstraat aangepakt. Als er helpende handen nodig zijn, doet hij een beroep op de bewoners zodat er een draagvlak gecreëerd wordt.
   
 • Nieuwsbrief en buurtgazet
  Het buurtwerk van Beringen-Mijn heeft een eigen nieuwsbrief die drie keer per jaar verschijnt. Specifiek rond het thema buurtgeschiedenis is er de buurtgazet.

 

Bekijk ook het e-dossier over dit project.

Nieuws