Contact

Algemeen directeur

Adjunct-directeur

Zakelijk coördinator

Stafmedewerkers

Projectleiders

Secretariaat

Buurt-, opbouw- en projectmedewerkers

Hoofdzetel

Vrijwilligerswerk

Stages

Klachten

Ben je niet tevreden over de werking of website van RIMO Limburg?