Bewonersbetrokkenheid bij Cordium

Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium verhuurt sociale woningen in Hasselt, Bilzen, Hoeselt, Kortessem en Alken. De maatschappij heeft de ambitie om een voorbeeldrol te spelen op het vlak van betrokkenheid en participatie van huurders en heeft RIMO Limburg gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden. RIMO Limburg denkt en werkt sinds 2008 mee aan een visie op huurdersbetrokkenheid, en de concretisering en implementatie van die visie.

Activiteiten

  • Huurdersbevragingen
    RIMO Limburg vertrekt vanuit de ervaringen van huurders en vertaalt deze ervaringen in concrete beleidsaanbevelingen voor Cordium. In 4 verschillende wijken bevroegen we de huurders al over de stappen die ze zetten om een sociale woning te bekomen en over het contact met en de dienstverlening van Cordium. Vanuit deze bevraging verzamelden we voorstellen om de kwalitatieve dienstverlening van de huisvestingsmaatschappij ten aanzien van (kandidaat-)huurders te verhogen en de leefbaarheid te verbeteren.
     
  • Structurele verandering vormgeven
    In samenspraak met Cordium ontwikkelden we een kadertekst die de uitdagingen op het vlak van huurdersparticipatie scherp stelt: de ‘Cordium challenge’. De beleidsorganen van Cordium bekrachtigden dit document waardoor het nu geldt als leidraad voor het veranderingsproces. We coachen de Cordium-medewerkers van de Dienst Bewonerszaken om de visie structureel te implementeren in de organisatie.