Dienstenpunten

Opening van het dienstenpunt in Hees

De dorpsrestaurants zijn een springplank voor nieuwe dorpsvoorzieningen zoals de dienstenpunten. We willen meer bieden dan eten alleen. Omdat in de dorpsrestaurants vooral oudere bewoners bereikt worden, koppelen we dit – in een samenspel met het lokale verenigingsleven - aan het brengen van informatie, ontspanning, beweging en dienstverlening. Op enkele plaatsen zijn daarvoor experimenten opgezet vanuit een dorpspunt, op andere plekken gebeurt het sporadisch en nog niet structureel.

Activiteiten

  • Dorpspunten
    Een dorpspunt brengt nieuwe impulsen in het dorpsleven. Op de ene plaats resulteert dit in de uitbouw van een Zomercafé, elders in gerichte acties over energiebesparing of een werking over vervoersarmoede. Essentieel is steeds dat het vanuit de bewonersgroepen die via de dorpsrestaurants (zelf)vertrouwen geput hebben wordt opgebouwd.