Sociaal distributieplatform: DEPOT Margo

Goedkope gezonde voeding voor mensen in armoede

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op voedselhulp, terwijl er paradoxaal enorme voedseloverschotten zijn. Via een sociaal distributieplatform voor voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten willen we de overschotten beperken en verdelen onder mensen in armoede. Indirect willen we zo bijdragen aan een gezondere levensstijl. 

Aanvullende voedselhulp

Het sociaal distributieplatform wil naast en niet ter vervanging van bestaande voedselhulpinitiatieven werken. Kansarmen kunnen zelf kiezen welke producten ze kopen aan lage prijzen. Bovendien maken we tijd en ruimte vrij om hen individueel en groepsmatig te begeleiden. 

In nauw overleg met sociale (armoede)organisaties (voor voedselhulp) bepalen we een assortiment producten dat we zo goedkoop mogelijk verzamelen. Tegen een lage, soms zelf symbolische, prijs (met een deeltje van de organisatorische en logistieke kost) stellen we die goederen ter beschikking aan sociale organisaties. Zo kunnen deze meer producten aanbieden aan mensen in armoede, krijgen ze een hogere rendabiliteit (of zijn ze minder verlieslatend) én houden ze meer tijd over om te investeren in contacten met de mensen.

Samenwerking met partnerorganisaties

Het distributieplatform staat in het midden tussen leveranciers en afnemers. We investeren veel tijd in het uitbouwen van goede relaties met beiden.  

Aan de afnemerszijde hebben we via het Trefpunt Armoede een sterke band met 11 Limburgse armoedeverenigingen. We onderhouden contact met 36 Limburgse Vincentiusconferenties. Via de Voedselbank staan deze in voor het merendeel van de voedselhulpverlening en bereiken ze maandelijks bijna 10.000 mensen in armoede. We leggen ook gerichte contacten met migrantenorganisaties om beter inzicht te krijgen in ‘gekleurde’ armoede en hun hulpinitiatieven.

Nieuws