DUO Plus in Genk

Buurtbewoners vormen duo's die elkaar versterken

In december 2013 startte opbouwwerker Rudi met DUO Plus. Hij gaat een jaar aan de slag in Genk om er mensen in kwetsbare posities te verbinden en versterken. RIMO Limburg wil de resultaten en aanpak van DUO Plus in een latere fase overbrengen op Vlaams niveau.

DUO Plus gelooft in de kracht van mensen en doet bij alle deelnemers echt appel op die kracht. Het focust op potenties van personen en groepen, en heeft oog voor verhalen, voor echt ontmoeten, voor solidariteit. Het doet mensen in kwetsbare posities opnieuw greep krijgen op hun eigen situatie via participatie, nieuwe vaardigheden en het samen overwinnen van drempels.

Activiteiten

  • Buurtnetwerken uitbouwen
    Met DUO Plus willen we sociale netwerken van buurtbewoners uitbouwen. DUO Plus werkt samen met wijkverenigingen. We brengen vraag en aanbod samen, en leiden mensen naar het bestaande aanbod aan vrijetijdsbesteding en hulpverlening.

    In de praktijk legt opbouwwerker Rudi zoveel mogelijk contacten met bewoners om te peilen naar wensen, talenten en interesses. Het kan gaan van gezellig samen koffie drinken tot samen sporten, wandelen, winkelen, naar het ziekenhuis gaan, de kinderen afhalen op school … Even goed kunnen we ‘koppelen’ in functie van kennisoverdracht: een buurtbewoner helpen om Nederlands te leren, bij het tuinieren, met naaiwerk, met de computer of het ondersteunen van iemand die orde wil brengen in zijn thuisadministratie.
Nieuws