Bewonersparticipatie bij Hasseltse Huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappij Hasseltse Huisvestingsmaatschappij verhuurt 1500 woningen en appartementen in Hasselt, Diepenbeek en Wellen. De maatschappij wil zich inzetten voor een zo goed mogelijke woonzekerheid voor haar huurders, bewonersparticipatie verhogen, leefbaarheidsproblemen voorkomen en aanpakken, en huisvestingsondersteuning bieden aan bewoners.

Daarnaast wil de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij haar huurders en kandidaat-huurders snel en duidelijk informeren en hun tevredenheid meten om zo regelmatig evaluaties te houden en de nodige verbeteracties te ondernemen.

Een goede (verbeterde) communicatie tussen de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en haar huurders, een goede (verbeterde) dienstverlening en meer woonkwaliteit in ruime zin staan centraal in de samenwerking met RIMO Limburg.

Activiteiten

 • Vormgeven van de interne sociale dienst bewonersparticipatie
  Het uittekenen van een werkkader waarin participatie een belangrijke aspect betekent, maar waar ook oog is voor de kwaliteit van dienstverlening, individuele begeleiding en samenwerking.
   
 • Coaching nieuwe medewerker
  Wekelijkse werkbespreking, implementatie van het werkkader en opvolging van de jaarplanning.
   
 • Opbouwwerkmatige inzet op het terrein
  Opdrachten opnemen van bewonersparticipatie waarbij een collectieve aanpak gewenst is: bewonersvergadering, opnemen van knelpunten in het samenleven of bevraging organiseren.