Trefpunt Hoefkamp in Dilsen-Stokkem

Wijkbewoners poseren trots met de oogst uit de buurttuin

Dit project werd in december 2014 afgerond en verzelfstandigd.

Hoefkamp is een impulswijk vlakbij het centrum van Dilsen. Deze sociale woonwijk bestaat uit 367 woningen waarvan 104 koopwoningen en 263 huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak. De wijk telt 792 bewoners. Hiervan is ruim een derde van allochtone, overwegend Marokkaanse herkomst. Iets minder dan een derde van de bewoners is jonger dan 25 jaar en ruim een derde is ouder dan 50. De wijk werd opgebouwd in fases: de eerste dateert van 1972, de meest recente is ongeveer zes jaar geleden afgerond. Verdere renovatiewerken komen eraan.

In 2012 werd het opbouwwerk verlengd tot einde 2015. Na een grondige verkenning werden de uitdagingen voor de buurt besproken in de nieuwe stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit de netwerken actief in Hoefkamp. Zij geven advies en denken mee na over de verzelfstandiging van het opbouwwerk.

We werken nauw samen met de Stad Dilsen-Stokkem (WVC), vzw Ommersteyn Stichting, Ons Dak, de politie en het OCMW. Het merendeel van de activiteiten gaan door in het Trefpunt Hoefkamp.

Activiteiten

 • Permanentie
  Elke maandagvoormiddag is er van 9 tot 11u een permanentiemoment in Trefpunt Hoefkamp. Zowel bewoners als diensten kunnen beroep doen op het opbouwwerk.
   
 • Warme maaltijd
  De tweede en vierde dinsdag van de maand lunchen de bewoners van Hoefkamp samen bij de Zorgboerderij Stichting Ommersteyn vzw. Inschrijven gebeurt bij het opbouwwerk. De belbus brengt ons tot Rotem.
   
 • Koffieklatsj
  Tijdens de wekelijkse koffieklatsj in Trefpunt Hoefkamp komt de diversiteit van de buurt aan bod. De eerste en laatste dinsdag van de maand maken we knutselwerkjes die we eens per jaar uitdelen aan de buurtbewoners. Elke derde dinsdag van de maand vindt er een vorming plaats georganiseerd door een partnerorganisatie.
   
 • Uitstappen
  Jaarlijks organiseren we twee daguitstappen voor de wijkbewoners: één in het voorjaar en één in het najaar.
   
 • Garageverkoop
  Tijdens het laatste weekend van september gaat de Garageverkoop door. Niet de verkoop, maar wel de verbinding tussen de buren en de straten staat centraal. Met de affiche ‘Ik doe mee’ worden de bewoners onder elkaar uitgedaagd om mee te doen.
   
 • Samenwerking met Ons Dak
  Met het oog op de renovatiewerken in de wijk werken we samen met Ons Dak.
   
 • Materiaaluitleendienst
  Sinds 2013 is er een materialenuitleendienst in de wijk. We zijn steeds op zoek naar financiële middelen om een mooi en bruikbaar aanbod te creëren voor de bewoners.
   
 • Groentetuin
  In 2014 startten we met de aanleg van een groentetuin in Trefpunt Hoefkamp. De verschillende werkingen van het Trefpunt leren er composteren. 
   
 • Opruimactie
  In maart werken we mee met de opruimactie van de stad Dilsen-Stokkem.
   
 • Buurtkalender
  In samenwerking met de dienst WVC maken we een maandelijkse buurtkalender voor de bewoners met een overzicht van de verschillende activiteiten.

   

Bezoek de facebookpagina Hoefkamp Dilsen.