Ieders stem telt 2012 & 2014 in Limburg

Bierkaartjes met 'Wat zou jij veranderen als burgemeester?'

De sector samenlevingsopbouw gaat naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 25 mei 2014 opnieuw van start met het project Ieders stem telt. Het project Ieders stem telt zet sociale thema’s hoger op de politieke agenda en laat de stem van maatschappelijke kwetsbare burgers weerklinken.

RIMO Limburg coördineert het project in Limburg samen met 5 partners: Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Straathoekwerk, CAW Limburg en CMGJ.

Activiteiten

 • Memorandum en lobbywerk
  We gaan met het memorandum langs de provinciale partijsecretariaten en leggen onze beleidsaanbevelingen voor aan politici.
   
 • Vorming over verkiezingen
  We bieden vormingsmomenten aan over de verkiezingen van 25 mei 2014 voor maatschappelijk kwetsbare groepen over de verschillende parlementen, politieke partijen, geldig stemmen en de democratische rechtstaat.
   
 • Opvolging Ieders stem telt 2012
  We blijven de resultaten van Ieders stem telt 2012 opvolgen en screenen de meerjarenplannen van de gemeenten en OCMW’s op initiatieven die armoede bestrijden. We koppelen de resultaten hiervan terug naar de doelgroep zodat ook zij weten wat hun gemeente doet inzake armoedebestrijding. Daarnaast blijven we in dialoog gaan met lokale besturen om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken.
   

Bezoek de projectwebsite Stemmen is geen spel.

Nieuws