Bewonersparticipatie bij Kempisch Tehuis

Huurders bij een sociale huisvestingsmaatschappij hebben een belangrijk aandeel in handen om het wonen aangenamer te maken. RIMO Limburg startte samen met Kempisch Tehuis een traject met bewonersparticipatie op.

Centraal in het project staan een goede (verbeterde) communicatie tussen de huurders en hun huisvestingsmaatschappij, een goede (verbeterde) dienstverlening en meer woonkwaliteit in ruime zin.

In 2009 bevroeg RIMO Limburg alle 520 sociale huurders in Lommel. Zo kwamen we tot ervaringsgebonden inzichten waarna we samen met Kempisch Tehuis en de huurders naar geschikte oplossingen zochten voor knelpunten.

Activiteiten

 • Begeleiding Focusgroep van sociale huurders
  Sinds 2009 komt de Focusgroep maandelijks samen. Deze groep van Lommelse sociale huurders fungeert als klankbord voor hun huisbaas. De huurders werken aan thema’s die voortvloeien uit de bevraging: renovatie, onderhoud en herstellingen, toegankelijkheid en dienstverlening, schriftelijke communicatie en collectief onthaal. Kempisch Tehuis zit mee aan tafel om de Focusgroep van nabij op te volgen.

  De Focusgroep formuleert verbeteracties die opgenomen worden op korte en middellange termijn. Een aantal verbeteracties hebben we inmiddels gerealiseerd, andere finaliseren en testen we dit jaar: een kijkwoning na een renovatie, duidelijke info- en verhuisbrochures, informatie over de weekenddienst tijdens de winter ...

  De leden van de Focusgroep krijgen geregeld vorming om hun kennis over sociaal wonen te vergroten.
   
 • Implementatie bewonersparticipatie
  De sociale huisvestingsmaatschappij wil finaal bewonersparticipatie implementeren en integreren binnen haar dagdagelijkse werking, die mee het beleid bepaalt. Bedoeling is dat er een permanente bewoners- en inspraakgroep komt over het hele patrimonium van Kempisch Tehuis heen. 

  Momenteel werken we nauw samen met de dienst Bewonerszaken. Verbeteracties die leiden tot een goede procedure (collectief onthaal, tevredenheidsmeting, begeleiding renovatieproces, gebruik verhuisbrochure …) testen we uit en sturen we bij in verschillende woonprojecten in de gemeenten waar Kempisch Tehuis actief is. Deze aanpak willen we verbreden naar alle diensten van Kempisch Tehuis zoals de technische en onderhoudsdienst.

Bijlage:

Nieuws