Buurtwerk in Kinrooi

Garageverkoop in de wijk

Sinds 2010 is buurtwerker Katleen actief in de gemeente Kinrooi, meer bepaald in de wijken Zielderveld/Natterveld, Scheyerveld en Meulenveld. Daarnaast is ze de lokale coördinator van het project buurtbemiddeling.

Activiteiten

 • Buurtwerking in de wijk Zielderveld/Natterveld
  In 2010 startte het buurtwerk met een verkenning in de wijk Zielderveld/Natterveld. De wijkbewoners vroegen om buurtactiviteiten om de samenhang in de wijk te verbeteren. Sindsdien vindt er jaarlijks een nieuwjaarsborrel, garageverkoop en buurtbarbecue plaats die de bewoners zelf organiseren met ondersteuning van de buurtwerker.

  In 2011 en 2012 toverden de buurtbewoners samen met de gemeente het wijkspeelplein om tot een sociaal buurtpark. Voor de kinderen kwamen er nieuwe speeltoestellen, voor de tieners voetbalgoalen en een basketbalpaal. De wijkbewoners legden zelf een petanqueterrein aan. In de lente en zomer speelt de buurt er wekelijks petanque. 

  In het wijklokaal houdt de buurtwerker elke eerste dinsdag van de maand een permanentiemoment tussen 13u en 14.30u.
   
 • Buurtwerking in de wijk Scheyerveld
  In 2012 startte het buurtwerk in de wijk Scheyerveld met een verkenning en kennismakingsproject: het smoelenboekje van Scheyerveld.

  Via subsidies voerde de buurwerker in 2013 het project ‘Scheyerveldse kinderen in de verf gezet!’ uit. De kinderen zetten zichzelf en de buurt op een positieve manier in de verf en stelden zelfgemaakte kunstwerkjes tentoon. Deze tentoonstelling bleek de ideale gelegenheid voor de buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen, wat de verdraagzaamheid in deze jonge multiculturele wijk stimuleerde. Uit dit project groeide het idee van een jaarlijkse buurtbarbecue. 
   
 • Buurtwerking in de wijk Meulenveld
  Meulenveld is een oudere sociale woonwijk met vooral autochtone bewoners en een eigen buurtvereniging. Via huisbezoeken verkent de buurtwerker de noden en behoeften van de wijkbewoners. Ze stelt een wijkrapport en actieplan op in samenspraak met de bewoners.
   
 • Project buurtbemiddeling
  Bij buurtbemiddeling staat het herstellen van de communicatie tussen buren centraal. Zo wil het de sociale cohesie versterken en het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel van de buurt verbeteren. Vrijwilligers krijgen een opleiding en helpen inwoners als neutrale derde bij het oplossen van conflicten.
Nieuws