Onderwijsopbouwwerk in Leopoldsburg

Gelijke onderwijskansen en onderwijsrechten voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling op vlak van onderwijs. Dit klinkt heel mooi, maar is in de realiteit helaas niet altijd vanzelfsprekend. Met onderwijsopbouwwerk wil RIMO Limburg hieraan een steentje bijdragen. Het onderwijs wordt immers als een hefboom beschouwd om uit de armoede te geraken.   Dit plaatst leerkrachten voor een hele uitdaging. Maar ook voor kwetsbare ouders is dit niet altijd vanzelfsprekend.

In Leopoldsburg is het aantal mensen in armoede de laatste jaren gestegen. Dit laat zich ook voelen in de schoolpopulatie en in de klas. Daarom startte RIMO Limburg medio 2013 met een projectverkenning rond onderwijsopbouwwerk in Leopoldsburg. Alle vaststellingen uit de bevraging brachten ze samen in een eindverslag, waarop ze conclusies formuleerde. In  begin 2014 stelde de opbouwwerker haar eindverslag voor aan scholen en gemeente van Leopoldsburg. Gedurende het daarop volgende schooljaar werd de samenwerking in de drie basisscholen van Leopoldsburg concreter en op maat van elke school vorm gegeven.

Activiteiten

 • Proces met ouders 
  We brengen ouders samen. We gaan  samen met hen op zoek naar verbeterpunten, onduidelijkheden of  knelpunten. De oudergroep gaat hier samen mee aan de slag. Het onderwijsopbouwwerk vormt de brugfiguur tussen de ouders en de school.
   
 • Proces met scholen
  We ondersteunen leerkrachten om met een andere bril naar leerlingen te kijken en om vooral naar talenten en mogelijkheden op zoek te gaan. Maar ook om samen na te denken wat de school kan betekenen in het realiseren van gelijke onderwijskansen en onderwijsrechten.
   
 • Contacten tussen ouders en scholen stimuleren
  We gaan de dialoog aan om samen werk te maken van gelijke onderwijskansen en onderwijsrechten voor iedereen. Centraal in onderwijswerking willen we de ouderbetrokkenheid verhogen in de school en op de schoolloopbaan van hun kind. Omdat we erin geloven dat ouderbetrokkenheid een gunstige invloed heeft op het leerproces en de algemene vorming van het kind.
Nieuws