Computerles in de wijk

Cursist Cemal: 'De pc geeft me een breder zicht op de wereld.'

Enkele maanden geleden sloegen het buurtwerk van de Genkse wijk Waterschei en het Centrum voor Basiseducatie Limino de handen in elkaar en richtten een cursus 'Kennismaking met de computer' in. Het enthousiasme bij de wijkbewoners was erg groot. Er waren zo veel kandidaten dat er meteen 2 groepen van start gingen. De cursisten leerden inmiddels hoe ze online het best op zoek gaan naar informatie, hoe ze een e-mailadres aanmaken, hoe ze alle bestanden op een pc kunnen sorteren in mapjes ...

Het is een gezellige mix van buurtbewoners die samen les volgen in een klas van wijkschool Stippe Stap: Marokkanen, Turken, Grieken, Belgen, Italianen ... Niet zelden trakteert een van hen tijdens de pauze met iets lekkers. 

Cemal Mozaikci is een van de deelnemers. 

Hoe ben je te weten gekomen dat er computerlessen zouden doorgaan in de wijk?
Cemal: 'Dat ben ik te weten gekomen door mijn vrouw die in het buurthuis taallessen volgt. Ze nam ook de buurtkrant mee.'

Waarom heb je je ingeschreven voor de computerlessen?
Cemal: 'Ik had al een beetje basiskennis, maar had nooit echt een vorming gevolgd. Ik heb het een beetje van de kinderen geleerd en hier en daar wat opgepikt. Ik kan altijd bijleren! Ik vond het ook belangrijk om mijn echtgenote hierin te stimuleren. Wij volgen namelijk samen de cursus en hier en daar moet ik voor haar vertalen. Ook om eventueel nog andere mensen in de groep die minder goed Nederlands spreken te kunnen ondersteunen.' 

Wat heb je al bijgeleerd?
Cemal: 'Wat ik vroeger niet kon, was iets opzoeken, afhalen en in een map steken. Ik kon wel gewoon iets opzoeken, maar verder er niets meer mee doen. Dit heb ik dus nu bijgeleerd! Ik heb nu ook een e-mailadres. Het gaat langzaam maar zeker vooruit!'

Hoe zijn de contacten met de andere cursisten?
Cemal: 'Heel goed! Iedereen probeert iedereen te helpen. Het is niet om te stoefen, maar we hebben een heel leuke groep! Het is een internationale groep: Italiaanse, Griekse, Marokkaanse, Turkse, Oekraïense en Belgische bewoners. Onder de pauze wisselen we zelfs recepten uit. Ik zit met een ex-collega-mijnwerker in de klas, dat is geweldig! Alleen vind ik het heel jammer dat 1 persoon is afgehaakt. Hopelijk komt ze nog terug. We zijn een fantastische groep met een fantastische leerkracht wat ook gezegd mag worden. Hij heeft aandacht en tijd voor iedereen en doet het echt goed, dat motiveert ons.' 

Zou je andere wijkbewoners aanraden om naar de computercursus te komen? 
Cemal: 'Jazeker, ik heb het al doorverteld aan anderen dat het heel goed gaat. Je hoeft er geen secretaris mee te worden, maar het is heel handig om dingen vanaf je computer te doen en onafhankelijk te zijn van anderen. Het maakt ons vrijer en socialer en geeft ons een breder zicht op de wereld. Ze moeten zeker geen schrik hebben van de computerwereld! Ik ben zelfs bereid om na de cursus ook zelf les te geven in de wijk in het Turks, dan voor oudere Turkse mensen die niet kunnen deelnemen vanwege de taal. Hiermee wil ik met de buurtwerkster nog aan de slag. Bij deze gelegenheid wil ik op de eerste plaats het buurtwerk Waterschei bedanken voor het initiatief te nemen! Maar zeker ook het Centrum voor Basiseducatie voor de lessen en de basisschool Stippestap om hun computerlokaal ter beschikking te stellen. '

Projecten