Diane Lemmens, onderwijsopbouwwerker in Leopoldsburg

Diane Lemmens, onderwijsopbouwwerker in Leopoldsburg
Het leven zoals het is ... opbouwwerker

Diane Lemmens: 'Ik werk al jaren voor RIMO Limburg.  In 2013 startte ik als opbouwwerker in Leopoldsburg.  Na een verkenning en een bevraging in de scholen ging ik met 3 basisscholen in zee.  Vooral in de kleuterscholen was men zoekende en vroegen ze mij of ik kon helpen bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid.  Ik ben een brugfiguur tussen school, ouders en lokaal beleid.'

 

Een werkdag van Diane

8u - In elke basisschool ben ik 1 volle dag per  week aanwezig.  Ik start vroeg zodat ik al voor de schooldag begint, nog met de leraars kan praten.

8.20u - Samen met een leerkracht sta ik aan de schoolpoort.  Ik ben inmiddels een vertrouwd gezicht voor de ouders die hun kinderen komen brengen.  Enkele ouders spreken mij aan, hebben vragen of uiten bezorgdheden.

8.45u - De lessen gaan van start.  Met de zorgjuf van de kleuters bespreek ik nog even snel het namiddagproject over taalstimulatie.

9u - Ik kom samen met de moedergroep met enkele anderstalige moeders.  Ook de directie is erbij.  Bezorgdheden van de ouders kunnen geuit worden en ik geef tips.  Zo staat binnenkort de zomervakantie voor de deur.  We doen heel wat inspanningen om de Nederlandse taalkennis van allochtone kinderen te stimuleren.  Als een kind dan tijdens de zomer 2 maanden lang geen Nederlands spreekt, ga je weer terug naar af.  We leggen de moeders uit hoe ze met spelletjes, liedjes ... toch het Nederlands kunnen blijven aanreiken.  Of we raden aan om de kinderen naar de speelpleinwerking te laten gaan.

11.30u - Ik geef leerkrachten advies over hoe ze slechte boodschappen met de ouders kunnen bespreken.  De evaluaties staan immers voor de deur.  Sommige ouders reageren heel emotioneel op slecht nieuws.

12u -Ik lunch samen met de leerkrachten.  Tussen de koffie en de boterhammen door komen heel veel knelpunten ter sprake.

13.15u - Ik begeleid een taaltraject met anderstalige ouders en hun kinderen.  We spelen educatieve spelletjes waarbij de kinderen veel opsteken en hun taalgevoel aanscherpen.  Ik geef de ouders advies over hoe ze taalstimulatie thuis kunnen integreren.  Ik raad altijd aan om de thuistaal, ook al is dat geen Nederlands, zo rijk mogelijk te maken.

15u - Ik bespreek de dag met de directrice van de school.  Een ideaal reflectiemoment.

 

Dianes mooiste moment

Diane: 'De openheid van school en leerkrachten.  Je hebt verbinding nodig om echt een proces aan te gaan.  Daarom vond ik het heel fijn dat een school zei dat ik er een half jaar stage mocht komen lopen of dat leerkrachten me uitnodigden om enkele dagen mee te draaien in hun klas.  Zo creëer je echt een band.'

 

Dianes moeilijkste moment

Diane: 'Als opbouwwerker heb ik mij moeten aanpassen aan het ritme van het onderwijs.  Als je samenwerkt met een partner, moet je het ritme van die partner overnemen, ook al is dat niet het jouwe.  Scholen zijn slechts 10 maanden per jaar geopend.  Bovendien hebben leerkrachten tijdens het laatste trimester vaak andere bekommernissen.'

Projecten