Katleen Caymax, opbouwwerker bij de projecten Ieders stem telt en Buurtgerichte zorg

Katleen Caymax
Het leven zoals het is ... opbouwwerker

Katleen Caymax: "Ik werk al meer dan 8 jaar voor RIMO Limburg.  Ik werk voltijds, maar combineer steeds 2 halftijdse projecten.  Daardoor heb ik al heel wat projecten ondersteund: armoedeverenigingen, een sociale huisvestingsmaatschappij, een buurtwerking....  Sinds 2016 ben ik samen met mijn collega Rudi Bloemen verantwoordelijk voor het project buurtgerichte zorg waarbij we 7 gemeenten ondersteunen bij het uitrollen van het Limburgse organisatiemodel.  We bieden vooral procesbegeleiding: we trainen vrijwilligers, we ondersteunen lokale coördinatoren, we faciliteren uitwisselingen tussen coördinatoren, nemen deel aan bovenlokale overlegtafels, ... Met het project Ieders stem telt probeer ik samen met mijn collega Diana Zangari sociale thema's in de beleidsplannen te krijgen met het oog op de gemeentelijke verkiezingen.  We stellen lokale en provinciale beleidsnota's op waarmee we gaan lobbyen, voorzien vormingen, voeren campagne, trekken de stuurgroep met Limburgse partners, ...'

 

Een werkdag van Katleen

8.30u - Vandaag werk ik vanuit mijn bureau in Neerpelt, andere dagen is dat op de hoofdzetel in Heusden-Zolder.  Ik check mijn mailbox, beantwoord mails, doe wat telefoontjes en werk wat administratie bij.

9.30u - Ik geef vorming aan een groep van 10 vrijwilligers van het bezoekersteam in Maaseik.  In deze eerste interactieve sessie van een reeks van 3 vormingen leg ik hen uit hoe ze de huisbezoeken bij ouderen best aanpakken.  Voor ze op pad gaan, bereid ik ze dus goed voor.

12.30u - Na een half uurtje lunchpauze doe ik nog wat bureauwerk en bereid ik mijn namiddagvergadering voor.

13.30u - Ik vergader met een groep van 16 lokale partners in Leopoldsburg, ook collega-opbouwwerker Diane Lemmens die plaatselijk schoolopbouwwerk doet, is erbij.  Samen buigen we ons over lokale beleidsaanbevelingen voor de prioriteitennota voor Leopoldsburg.

16u - Ik vertrek naar huis, maar mijn werkdag zit er nog niet op ...

19u - Ik ga naar een infovergadering voor kandidaat-vrijwilligers van het bezoekersteam in Lummen waar ik uitleg geef over het project buurtgerichte zorg.  Na de algemene info volgen er nog heel wat vragen.  Om 9u rond in de vergadering af.

 

Katleens mooiste momenten

Katleen: 'Ik heb al in heel wat projecten gewerkt.  Ik vind het altijd leuk om jaren later te ervaren dt die zelfstandig verdergezet worden door gemeentes of vrijwilligers.  Bij een huisbezoek in Diepenbeel zag ik toevallig dat het krantje van armoedevereniging Warm Hart na al die jaren nog altijd wordt geschreven door de redactieraad die ik toen voor het eerst bij elkaar bracht.  Op een receptie in Kinrooi waar ik jaren geleden buurtwerker was, vernam ik van een bewoner dat er nog elk jaar een garageverkoop georganiseerd wordt.  Ook evenementen als 17 oktober vind ik fijn om bij te wonen.  Dan zie ik heel wat mensen uit projecten terug: logementsbewoners uit Genk, bezoekers en vrijwilligers van armoedevereniging Het Open Poortje in Lummen ...'

 

Katleens moeilijke momenten

Katleen: 'Doorheen al die jaren heb ik al enkele vrijwilligers weten te overlijden.  Mensen met wie je samen in een project gewerkt hebt of waar je regelmatig op huisbezoek ging, voormalige vrijwilligers die je opbellen met de feestdagen om je alle geluk toe te wensen...  Het contact neemt na afloop van een project af, maar weten dat je ze nooit meer zal zien of kunnen opbellen doet pijn.'

Projecten