Limburgse woonwagenbewoners hebben tips voor de beleidsmakers

Beleidsdossier woonwagenbewoners
Beleidsdossier woonwagenbewoners

Dat woonwagenbewoners iets te vertellen hebben, stellen veldwerkers uit het woonwagenwerk elke dag vast.  Om de vele signalen te laten spreken die vanuit de woonwagenbewoners zelf komen, werd er een (lijvig) beleidsdossier geschreven.  Een dossier met een hele reeks van bezorgdheden, tips, voorstellen en aanbevelingen naar beleidsmakers toe.  Want Vlaamse overheid, maar (vooral) ook stad en gemeente kunnen duidelijk verschil maken voor deze kleine, maar desalniettemin bijzondere en boeiende doelgroep.

Woonwagenbewoners hebben maar één droom: wonen op wielen. Dit mag echter niet bij een droom blijven.  Woonwagenbewoners  hebben immers het recht om te wonen in een woonwagen.  De woonwagen wordt ten slotte erkend als officiële woonvorm in de Vlaamse Wooncode.  Er komt echter wel wat meer bij kijken.  Het verhaal is niet zo simpel als het op het eerste zicht lijkt.  Immers, je mag als woonwagenbewoner inderdaad wonen in een woonwagen, maar in heel Vlaanderen mag je die woonwagen bijna nergens plaatsen.  Met alle gevolgen vandien.  De woonwagenbewoners liggen hier wakker van.  Zij zien het wonen in een woonwagen namelijk als een essentieel onderdeel van hun specifieke cultuur en willen deze manier van leven dan ook kost wat kost bewaren.

Door een reeks (beleids)aanbevelingen te doen op verschillende belangrijke levensdomeinen, hopen de woonwagenbewoners het alvast gemakkelijker te maken voor de verschillende politieke actoren om voor verbeteringen in het dagelijks leven van deze mensen te kunnen zorgen.

De vele punten die door de woonwagenbewoners telkens opnieuw worden aangehaald, werden in een aantal grote domeinen of thema's onderverdeeld:

 • Extra standplaatsen voor woonwagenbewoners
 • woonwagenbewoners niet langer "opgejaagd wild"
 • opvang van doortrekkers
 • een residentieel woonwagenterrein als kleine wijk
 • toewijzingsbeleid
 • beheer van een residentieel woonwagenterrein
 • de woonwagen als woonvorm
 • alternatieven voor gemeentelijke residentiële terreinen
 • culturele identiteit als mensenrecht
 • basisrechten voor woonwagenbewoners
 • het "Vlaams actieplan woonwagenbewoners" in vraag gesteld

Per thema wordt in het beleidsdossier eerst een algemene toelichting en situering gegeven, zodat de achtergrond voldoende duidelijk is.  Daarna word ingezoomd op de daarbij behorende concrete (beleids)aanbevelingen, die ook op hun beurt voldoende worden toegelicht.

Kortom: een hele boterham aan bezorgdheden en vragen vanuit de woonwagenwereld richting beleid.

Benieuwd naar de aanbevelingen die de woonwagenbewoners geven?  Lees dan hier hun beleidsdossier.

Projecten