Beringen-Mijn - Mijn leven in de Cite

Fotoboek Mijn leven in de cite

Vers gedrukt: het fotoboek Beringen-Mijn - Mijn leven in de Cité. Het boek vormt een unieke fotoverzameling over het dagelijks leven van gezinnen uit de Cité in de vorige eeuw. Het telt 900 foto’s van 240 families uit de straten Laan op Vurten, Vurtenseweg, Stadionlaan, Eeuwfeestplein en Louis Sauvestrelaan. De bewoners blikken met de foto's terug op memorabele momenten als geboortes, communies, processies, kermissen, eerste schooldagen, sport- en verenigingsactiviteiten. Het boek wil de geweldige sfeer tijdens de periode van het rijke mijnverleden doen herleven.

Mensen verbinden via oral history

5 jaar geleden ging RIMO Limburg in Beringen-Mijn de uitdaging aan om via het concept mondelinge geschiedenis de buurt en haar bewoners beter te leren kennen. Zo brengen we mensen dichter bij elkaar en breiden we hun netwerken opnieuw uit. De bewoners kijken en spreken op een positieve manier naar en over hun buurt. Na een eerste groot succes met het boek ‘Van de Palace tot achter den Tris’ volgde het project ‘Straat in de Kijker’ waarbij we de buurtbewoners nog actiever betrokken. 

Straat- en wijkverhalen in beelden en woorden

Buurtwerker Patrick Moons: 'Met het project 'Straat in de kijker' willen we het straatleven van de Cité in beeld brengen. We besloten om foto's te verzamelen van 4 straten: 2 van de oude Cité en 2 van de nieuwe Cité. We ontvingen massaal veel foto's. Wel meer dan 3000! Het was een kunst om hiermee een boeiend verhaal te schetsen van de straten en de gezinnen die er woonden. Na die selectie bleven er nog een heleboel leuke foto's over. Ze waren te mooi om er niets mee te doen. Daarmee hebben we dan het verhaal van de Cité proberen te vertellen. We interviewden tientallen mensen. We vonden het dan ook aangewezen om leuke uitspraken van deze mensen in het fotoboek op te nemen om dat Citégevoel nog eens extra in de kijker te zetten. Vaak zijn het details en kleine verhalen, maar net die verhalen vinden we zo boeiend en zijn zo herkenbaar. Men moest hard werken, maar de vriendschap en de liefde die men terugkreeg, maakten het allemaal de moeite waard. We hopen dat het boek bijdraagt aan nog meer initiatieven rond mondelinge geschiedenis, in Beringen en daarbuiten, en dat het de volgende generaties herinnert aan het rijke verleden waaraan hun voorouders een steentje bijdroegen.'

Deze uitgave van RIMO Limburg in opdracht van Stad Beringen en met de steun van Erfgoedcel-Mijnerfgoed kost 18 euro. Je kan het boek bestellen bij het secretariaat RIMO Limburg of kopen bij Dagbladhandel Laenen, Koolmijnlaan 247 te Beringen-Mijn.

Projecten