Momentum voor sterk lokaal sociaal beleid

Momentum voor sterk lokaal sociaal beleid
Concrete handvaten voor armoedebestrijding

De laatste Limburgse lokale coalitie is gesloten, de beleidsploegen zijn grotendeels gevormd. Achter de schermen is iedereen druk bezig met nieuwe beleidsnota’s schrijven, meerjarenplannen vorm geven, neuzen in dezelfde richting krijgen, … RIMO Limburg inspireert lokale beleidsmakers graag nogmaals met recepten voor structurele armoedebestrijding, opgesteld vanuit het perspectief van kwetsbare mensen. In het kader van onze campagne Ieders Stem Telt hadden we hierover al heel wat gesprekken met politici en ambtenaren. Maar ook nu is zo'n gesprek nog altijd mogelijk. 

RIMO Limburg biedt graag ondersteuning bij het analyseren en contextualiseren van feitelijk cijfermateriaal, het inhoudelijk stofferen van een lokaal sociaal beleidsplan en in het bijzonder om hier een inclusief verhaal van te maken waar iederéén in een gemeente beter van wordt. Wij hebben de ervaring en expertise om werk te maken van een participatief lokaal sociaal beleid en bieden deze dan ook graag aan. Afhankelijk van de stappen die hiervoor in een stad of gemeente in het verleden al gezet zijn, kan het gaan om een vorming aan de gemeenteraad over (kans)armoede met een getuigenis, het opzetten van een lokale welzijnsraad, de organisatie van een dialooggroep van kwetsbare mensen, de inzet van een ervaringsdeskundige armoede, een lokaal armoedeplatform vorm geven, een inleefmoment armoede organiseren, … We gaan graag in gesprek over een ondersteuning op maat om betrokkenheid van kwetsbare mensen bij het maken van beleid te concretiseren. Zo kan armoedebestrijding op lokaal niveau vorm krijgen.  

Limburg Lezing Prof. Wim Van Lancker

Ook in de Limburg Lezing van september besteedde Prof. Wim Van Lancker aandacht aan de rol die lokale besturen kunnen spelen bij het verminderen van armoede en ongelijkheid. Hij gaf antwoord vragen als: wat is armoede en hoe is dat geëvolueerd, wat zijn de gevolgen, en welke beleidsrecepten zijn effectief om de armoede te verminderen. Wat is mogelijk en, vooral, wat is niét mogelijk op het lokale niveau? Want tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. De lezing eindigde met een aantal concrete handvaten om het lokale beleid en de werking van lokale, sociale organisaties effectiever te maken om de armoede te verminderen. Zijn presentatie vind je hier.