Nieuwe website voor 17 oktober Limburg

website

De website van de Limburgse Werelddag van Verzet tegen Armoede werd in een nieuw kleedje gestoken: www.17oktoberlimburg.be. Deze website reikt ideeën aan voor lokale acties, toont een overzicht van alle acties tegen armoede in Limburg, biedt informatie over armoede en houdt u op de hoogte van de Limburgse manifestatie.

Organiseer zelf een 17 oktober-actie

Het Trefpunt Armoede roept op om in de periode van 17 oktober in de eigen gemeente of regio een lokale actie op touw te zetten in het kader van de strijd tegen armoede. Alle Limburgse steden, gemeenten, OCMW’s, armoedeverenigingen, Welzijnsschakels en tal van welzijnsorganisaties ontvangen deze oproep. Wie wil kan dus samen een actie organiseren. ​

Op de nieuwe website vind je ideeën voor kleine en grotere acties die je in de eigen gemeente/regio kan organiseren. Ook ideeën die met weinig tijd en middelen gerealiseerd kunnen worden. 

Registreer je lokale actie

De website biedt een overzicht van alle acties tegen armoede in Limburg: zowel gemeentelijke als regionale acties. Daarom vraagt het Trefpunt Armoede ook om je eigen lokale actie te registreren via de website. Dan wordt jouw actie aan het overzicht toegevoegd.

Verder vind je op www.17oktoberlimburg.be heel wat informatie over armoede, zoals de armoedecijfers, getuigenissen, armoedeverenigingen … Ook word je op de hoogte gehouden over het laatste nieuws over de Limburgse manifestatie.

Projecten