Panelgesprek Ieders Stem Telt

Panelgesprek Ieders Stem Telt
Politicologen gaan in gesprek over armoede en verkiezingen

Op woensdag 18 april vond een gevarieerde groep geïnteresseerden de weg naar de campus Oude Gevangenis van Universiteit Hasselt. Ze luisterden er naar een tafelgesprek tussen politicoloog Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt en zijn collega Peter Raeymaeckers van Universiteit Antwerpen. Marcel Kerff, gewezen VRT-journalist, zorgde voor de moderatie. De drie kwamen samen van gedachten wisselen op uitnodiging van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg, de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang en een consortium van 25 armoedeorganisaties voor de campagne Ieders Stem Telt.

 

Sociale thema's beheersen niet vanzelfsprekend de politieke agenda. Maar omdat Ieders Stem Telt, stelden we vanuit mensen in kwetsbare leefomstandigheden een prioriteitennota samen met concrete suggesties voor de lokale politici en ambtenaren in Limburgse steden en gemeenten. Op deze gespreksavond werd het thema verder uitgediept door twee bevoorrechte waarnemers uit de academische wereld. In het gesprek is al snel duidelijk dat het Vlaamse beleidsniveau een cruciale rol speelt om een rechtensysteem uit te bouwen voor mensen in armoede. Maar een actieve lokale politiek blijkt even onmisbaar om de sociale grondrechten te realiseren voor iedereen, om kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening te organiseren. Lokaal beleid is werken aan de frontlinie. Daar komt beleid tot uitvoering en wordt armoedebestrijding concreet, onder andere in die dienstverlening.

 

Ook de dialoog met kwetsbare mensen, inspraak vanuit de doelgroep in het beleid, krijgt pas écht kans als ze laagdrempelig georganiseerd is. De rol van het middenveld is hier cruciaal. Het beleid moet toelaten en stimuleren dat dat middenveld haar rol ten volle kan spelen als vertegenwoordiger van groepen van mensen om voorstellen te doen over maatregelen en wetgeving. De politiek kan dit immers niet alleen maar heeft hiervoor de ervaring en expertise van dat middenveld nodig. Daarenboven brengt een gebrek aan een sterk lokaal sociaal beleid op termijn heel wat economische en maatschappelijke kosten met zich mee. Na het panelgesprek gingen de professoren uitgebreid in dialoog met het publiek, dat bestond uit mensen in armoede, vrijwilligers en professionals uit het middenveld (sociale organisaties, politici, vakbond, …).

zie ook: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180424_03480121/politicologen-gaan-in-gesprek-over-armoede-en-verkiezingen

Projecten