Rapport Bewonersbetrokkenheid

Kempisch Tehuis werkt sinds 2009 samen met RIMO Limburg aan bewonersparticipatie. De sociale huurders laten participeren is een doelstelling van zowel de sociale dienst van Kempisch Tehuis als van RIMO Limburg.

Het rapport Bewonersbetrokkenheid geeft aan de hand van een aantal interviews met huurders weer hoe Kempisch Tehuis de laatste jaren geëvolueerd is om bewoners te informeren en te laten participeren. In het rapport laten we een aantal huurders aan het woord over diverse vormen van informatieverspreiding, overleg en inspraak.

 

Projecten