RIMO Limburg wint Federale Armoedeprijs

Prijsuitreiking in aanwezigheid van Koningin Mathilde

Afgelopen vrijdag werd de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 uitgereikt. Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vzw was een van de laureaten. Met het project rotondekunst 'De Sink' in Meulenberg vielen we in de prijzen onder het thema 'Activering van mensen met een armoedeproblematiek'. Bijzonder aan de prijs was dat de uitreiking plaatsvond in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, waarmee ze haar steun en engagement betuigt in de strijd tegen armoede.

 

Armoedeprijs in de media

 

Wat houdt ons project precies in?

Meulenberg is een groene wijk in de voormalige mijngemeente Houthalen-Helchteren. De ruim 3000 bewoners kennen een diverse afkomst: 90% van de buurtbewoners is Turks, Marokkaans, Italiaans, Grieks van origine. Een groot aantal inwoners van Meulenberg kampt er met situaties van achterstelling en uitsluiting en de sociale grondrechten worden bedreigd (wonen, participatie, dienstverlening, cultuur en vrije tijd). De inwoners zijn voornamelijk laaggeschoold en het aantal geboorten in kansarme gezinnen ligt zeer hoog. Met het buurtwerk brengen we maatschappelijk kwetsbaren samen en gaan we aan de slag om kansarmoede samen te bestrijden.

Het buurt- en opbouwwerk richt zich tot kwetsbare bewoners van verschillende bevolkingsgroepen. We willen de sociale samenhang in Meulenberg versterken over de sociologische breuklijnen heen. We zetten in op de thema’s wonen, opvoedingsondersteuning, Nederlands, senioren en woonomgeving. Bovendien willen we de beleids- en maatschappelijke participatie van bewoners versterken met het oog op een betere toegang tot de grondrechten wonen, cultuur, vrije tijd, dienstverlening en participatie. Daarom organiseren we laagdrempelige activiteiten en versterkende vormingsmomenten voor diverse bevolkingsgroepen. We creëren ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Verder ondersteunen en stimuleren we bewonersinitiatieven: zij zijn de motor van een lokale samenleving.

Voor deze oproep lichten we de schijnwerpers op 1 specifieke activiteit van RIMO Limburg in Meulenberg. Ondanks het groene karakter van deze wijk is er ook sprake van verloedering op bepaalde plekken door gebrekkig onderhoud, sluikstorten en verwaarlozing. Daarom pakken we samen met de bewoners de fysieke leefomgeving van de buurt Meulenberg aan. We verfraaien verloren hoeken, herinrichten een speelplein en brengen kunst en kleur in de wijk. Belangrijk hierbij is dat bewoners eigenaar zijn van het proces en het resultaat. Door bewoners verbinding te laten maken met hun omgeving en hen eigenaar te maken van de inrichting ervan groeit het verantwoordelijkheidsgevoel. Als de wijk er mooier uitziet, wonen de bewoners er ook liever en brengen zij meer respect op voor hun buurt. De afgelopen jaren vonden er verschillende experimenten plaats in deze wijk. Hieruit ontstond een dynamiek van betrokken bewoners die zich inzetten voor hun buurt. Bovendien kregen verwaarloosde plekken een positieve bestemming. De vele positieve reacties deden de buurt dromen van een kunstzinnige blikvanger voor Meulenberg.

Zo groeide de idee om een groot metalen kunstwerk te maken en dit op een rondpunt te plaatsen aan een belangrijke invalsweg van de wijk. Youssef Hajam, een kunstenaar uit de wijk, ging aan de slag en ontwierp een symbolische boom: een knoteik met figuren die de levensboom beklimmen. Met ondersteuning van de gemeente Houthalen-Helchteren werkt RIMO Limburg samen met de lokale afdeling van het volwassenenonderwijs Qrios (campus TIKB) en de firma Timmers CS om de opleiding tot lasser aan te bieden aan kwetsbare buurtbewoners. Zo creëren zij het kunstwerk in hun wijk terwijl ze de kans krijgen om te investeren in zichzelf.

 

Waarom werd ons project weerhouden?

Het project doorbreekt een groot stuk sociaal isolement van de deelnemers met concrete resultaten. De deelnemers zijn op een nuttige manier bezig geweest voor zichzelf en voor hun wijk en dit is ook zeer zichtbaar. De deelnemers kregen de kans om te werken aan hun arbeidsattitude en hun interesse en inzet te tonen door tijdig aanwezig te zijn, zelfstandig te zijn, afspraken na te komen, hun verantwoordelijkheid te nemen, nieuwe dingen te leren, samen te werken…

De samenwerking tussen buurtwerk, lokale overheid, onderwijsinstelling en industrie is uniek. Dankzij een gediversifieerde samenwerking kwam een sterk traject tot stand dat bijdraagt aan een structurele armoedebestrijding. Door te investeren in de opleiding van de deelnemers naar een knelpuntberoep schept het unieke samenwerkingsverband duurzame toekomstmogelijkheden voor mensen in armoede.

Het kunstwerk draagt en sterke symboliek in zich: een grote boom, geschiedkundig gezien een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar dorpsvergaderingen plaatsvinden. Verder draagt deze boom de symboliek  van een Sink, dit is het dialect voor een knoteik. Een knoteik is een oerboom die jaarlijks wordt afgeknot. Deze bomen staan symbool voor kracht, niet kapot te krijgen,  duurzaamheid, degelijkheid en overleven.  Deze boom staat niet alleen voor overleven maar geeft ook leven aan vele vogels en insecten die bescherming zoeken in de stevigheid van deze boom. De symboliek van de boom werd ook symboliek van de deelnemers die met deze opleiding de kans kregen terug open te bloeien door zelf terug actief te worden, maar hier ook de nodige erkenning voor krijgen. En niet van de minsten: de burgemeester, bedrijfsleiders, directeur van een opleidingsinstelling… Het kunstwerk krijgt een plaats op de grote rotonde aan één van de ingangspoorten van Meulenberg.

Projecten