RIMO-magazine: Op het spoor van verdoken armoede

Anno 2016 bestaat er nog heel wat kinderarmoede, of beter gezegd gezinsarmoede. Jaar na jaar leven er meer gezinnen in armoede. Daarom zetten gemeenten en OCMW ‘s in op het lokaal bestrijden van kinderarmoede. In opdracht van de stad Beringen onderzocht RIMO Limburg verdoken armoede in de voormalige mijngemeente. Niet gekend betekent immers niet geholpen. 


Inhoud

  • p. 2: Kinderarmoede = gezinsarmoede
  • p. 3: 'Armoede zit ingeworteld in onze samenleving. We moeten de fouten zoeken waardoor armoede ontstaat.' interview met armoede-expert em.prof.dr. Jan Vranken
  • p. 4: Van praktijkonderzoek tot beleidsaanbevelingen over verdoken armoede
  • p. 5-9: 10 beleidsaanbevelingen getoetst aan de praktijk
  • p. 10-11: Schoolopbouwwerk als hefboom tegen gezinsarmoede
  • p. 12: RIMO-nieuws: De Terrilling - DEPOT Margo


Lees online