Trefpunt Armoede stelt beleidsdossier 'Gezondheid, onze zorg!' voor

Beleidsdossier "Gezondheid, onze zorg!"
Beleidsdossier "Gezondheid, onze zorg!" door Trefpunt Armoede

Kwetsbare mensen verkeren in slechtere gezondheid, hebben minder toegang tot de gezondheidszorg en hebben een lagere levensverwachting?

Verschillende cijfers en onderzoeken tonen aan dat er wel degelijk een 'gezondheidskloof' bestaat tussen rijken en armen in onze maatschappij.

Het Trefpunt armoede en de Limburgse armoedeverenigingen roepen op om werk te maken van een toegankelijkere gezondheidszorg voor kwetsbare mensen!  Het beleidsdossier 'GEZONDHEID, ONZE ZORG!' brengt de drempels in kaart.  Ze doen verbetervoorstellen voor een gezondheidszorg die meer afgestemd is op de kwetsbare mensen in onze samenleving.  Dit dossier richt zich op iedereen die op de ene of andere manier bezig is met 'zorg'.

Je kan het dossier hier nalezen.

Projecten