OnderOns in Sint-Truiden

OnderOns leert digitaal fotograferen

In 2005 startte RIMO Limburg in Sint-Truiden met het project OnderOns in de vorm van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen in armoede tijdens de voedselpakkettenbedeling van St.-Vincentius. Uit de contacten tussen opbouwwerker en mensen in armoede ontstond een erkende vereniging waar armen het woord nemen: OnderOns.

De vereniging organiseert verschillende informele ontmoetingsmomenten en inhoudelijke activiteiten die door een vrijwilligersgroep mee ondersteund worden. In 2011 kreeg de vereniging een eigen ontmoetingsruimte waar een aantal vaste activiteiten doorgaan: Trefpunt OnderOns in de Stationsstraat.

Activiteiten

 • Inloopmomenten
  In OnderOns kunnen mensen in armoede vrijblijvend binnenspringen voor een kopje koffie, lectuur, gezelschap en advies. Op dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag staan opbouwwerker Nathalie en enkele enthousiaste vrijwilligers klaar om nieuwelingen te verwelkomen.
   
 • Keukenbabbel
  Elke 4de donderdagnamiddag van de maand vindt in OnderOns de Keukenbabbel plaats: een praatgroep over het thema koken met een voedselpakket met de opbouwwerker, waarbij ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen.
   
 • Ouderbabbel
  Een ontmoetingsmoment voor ouders en kinderen waar opvoedingsvragen besproken worden.
   
 • Fotoproject
  Iedere dinsdagvoormiddag volgen een tiental geïnteresseerde mensen in armoede een fotocursus. Gedurende 3 jaar leren ze foto’s maken met een digitaal fototoestel en de foto’s bewerken op computer. Ze leren anders kijken naar hun omgeving en kunnen hun creatieve talenten ontwikkelen en tentoonstellen. In de cursus worden ook uitstappen voorzien naar fototentoonstellingen van bekende fotografen. De opbouwwerker werkt hiervoor nauw samen met Basiseducatie en fotoclubs.
   
 • Vrijetijdsparticipatie
  Ook met een zeer klein budget kan je goedkope, leuke gezinsuitstappen maken. Maandelijks trekt OnderOns erop uit in Sint-Truiden ter illustratie. Om de 3 maanden is er een grotere uitstap.
   
 • Werkgroep OBOS
  De werkgroep Ondernemende Bewuste Ouder(s) Sint-Truiden (OBOS) ijvert voor gelijke onderwijskansen in Sint-Truiden. Zowel jonge, kansarme ouders als grootouders bespreken er de moeilijkheden die zijzelf en hun kinderen op school ondervinden. De werkgroep gaat geregeld in dialoog met schooldirecties, CLB’s, ouderraden en leerkrachten, en volgt het lokaal onderwijsplatform (LOP) van nabij op.
   
 • Werkgroep Kansarmoede
  Opbouwwerker Nathalie en 3 leden van OnderOns vergaderen tweemaandelijks met de directie en leerkrachten van de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden. Zo willen ze wegen op het onderwijsbeleid van de scholen en wijzen op de gevolgen van beleidskeuzes voor kansarmen.
   

In Trefpunt OnderOns vinden ook de activiteiten van het project Private huurmarkt in Sint-Truiden plaats: het Wooninfopunt en de werkgroep Onderdak.

Nieuws