OnderOns in Sint-Truiden

OnderOns leert digitaal fotograferen

In 2005 startte RIMO Limburg in Sint-Truiden met het project OnderOns in de vorm van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen in armoede tijdens de voedselpakkettenbedeling van St.-Vincentius. Uit de contacten tussen opbouwwerker en mensen in armoede ontstond een erkende vereniging waar armen het woord nemen: OnderOns.

De vereniging organiseert verschillende informele ontmoetingsmomenten en inhoudelijke activiteiten die door een vrijwilligersgroep mee ondersteund worden. In 2011 kreeg de vereniging een eigen ontmoetingsruimte waar een aantal vaste activiteiten doorgaan: Trefpunt OnderOns in de Stationsstraat.

Activiteiten

 • Inloopmomenten
  In OnderOns kunnen mensen in armoede vrijblijvend binnenspringen voor een kopje koffie, lectuur, gezelschap en advies. Op maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag tot 15u staan opbouwwerkers Nathalie, Liza, Linda en enkele enthousiaste vrijwilligers klaar om nieuwelingen te verwelkomen.
   
 • Keukenbabbel
  Elke 4de donderdagnamiddag van de maand vindt in OnderOns de Keukenbabbel plaats: een praatgroep over het thema koken met een voedselpakket met de opbouwwerker, waarbij ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen.
   
 • Werkgroep gezondheid
  Maandelijks wordt er een werkgroep georganiseerd rond het thema gezondheid.  De deelnemers denken samen na over de drempels van de gezondheidszorg en wat we eraan kunnen doen.  Er wordt eerst een brede verkenning gedaan over het thema.  Zo worden er dossiers gelezen en initiatieven bezocht.  Daarna gaan er beleidsaanbevelingen geformuleerd worden om de drempels in de gezondheidszorg te verkleinen.
   
 • Vrijetijdsparticipatie
  Ook met een zeer klein budget kan je goedkope, leuke gezinsuitstappen maken. Maandelijks trekt OnderOns erop uit in Sint-Truiden ter illustratie. Om de 3 maanden is er een grotere uitstap.
   
 • Werkgroep Kinderarmoede
  De werkgroep Kinderarmoede ijvert voor gelijke onderwijskansen in Sint-Truiden. Zowel jonge, kansarme ouders als grootouders bespreken er de moeilijkheden die zijzelf en hun kinderen op school ondervinden. De werkgroep gaat geregeld in dialoog met schooldirecties, CLB’s, ouderraden en leerkrachten, en volgt het lokaal onderwijsplatform (LOP) van nabij op.  Daarnaast zijn zij een vaste partner in het maken van lokaal sociaal beleid in het thema kinderarmoede.
   
 • KOALA
  Sinds maart 2018 is opbouwwerker Liza actief betrokken in het KOALA-project. KOALA staat voor Kind Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding.  Dit project is gerealiseerd door OnderOns, kinderopvang de Egeltjes en twee brugfiguren vanuit in-Z.  Samen zetten zij zich in op drie manieren:

Gezond Opvoeden

Iedere derde vrijdag van de maand gaat het project gezond opvoeden door in OnderOns.  Samen met de opvoedingswinkel, Open School en brugfiguren gaan we aan de slag.  In de voormiddag koken we samen met ouders op een gezonde en budgettaire manier.  In de namiddag maken we kennis met een dienst die mee kan helpen aan het realiseren van grondrechten.  Zo hebben we een rondleiding gekregen bij vzw Hope, is Kind & Gezin uitleg komen geven over hun werking, hebben we kennis gemaakt met het sociaal project van Coruyt, enz.

Samenspel

De werkgroep samenspel bestaat uit verschillende partners van het Huis van het Kind Haspengouw.  De krachten worden samengebundeld om 5 grote activiteiten per jaar te organiseren voor ouders en kinderen in Sint-Truiden.  Zo vieren we samen Pasen, Week van de Opvoeding, Goe Gezin'd, Halloween en Sinterklaas.

Wekelijkse ontmoetingsmomenten

​Wekelijks komen ouders en kinderen van -9 maanden tot 3 jaar samen.  Het is een moment wanneer ouders met elkaar kunnen praten over opvoedingsvragen en andere thema's.  Ze krijgen tijd om samen te kunnen spelen met hun kind.  Daarnaast wordt er ingespeeld op de vragen die ze hebben om de knoop in hun leven te ontwarren.
 

In Trefpunt OnderOns vinden ook de activiteiten van het project Private huurmarkt in Sint-Truiden plaats: het Wooninfopunt en de werkgroep Onderdak.

Nieuws