Ons Centrum in Leopoldsburg

Ons Centrum ademt een huiselijke sfeer uit

RIMO Limburg startte Ons Centrum op in 2009 in samenwerking met het OCMW. Het project wil een basisschakel zijn voor maatschappelijk kwetsbaren en vervult een belangrijke brugfunctie tussen kansarmen en andere betrokken partners.

Sinds maart 2011 ondersteunt opbouwwerker Karima de werking van Ons Centrum. Samen met kansarmen probeert ze de hoge armoedecijfers in Leopoldsburg terug te dringen via hulpverlening, ontmoeting, ontspanning, vorming, netwerking en beleidsparticipatie. Dit gebeurt met wekelijkse ontmoetingsmomenten, eetdagen, creamomenten, computerworkshops, dialoogmomenten met het beleid, infonamiddagen (i.s.m. OCMW, CAD, Opvoedingswinkel, gemeente …), vormingen (i.s.m. Basideducatie), jaarlijkse uitstappen en projectwerk (gezondheid, energie, beweging …). Ons Centrum is hierdoor op korte tijd gegroeid van een wekelijks ontmoetingsmoment naar een werking die nu 4 dagen per week activiteiten voor kansarmen aanbiedt.

Activiteiten

 • Kernvergaderingen
  Tijdens de maandelijkse kernvergaderingen bespreekt de opbouwwerker de taakverdeling, de verantwoordelijkheden en het beheer van Ons Centrum met een tiental geëngageerde vrijwilligers.
   
 • Open deur
  Elke woensdagnamiddag kunnen mensen elkaar ontmoeten, hulp of informatie vragen en zich thuis voelen in Ons Centrum. Ze krijgen gratis koffie, thee en water aangeboden en kunnen de computers gebruiken.
   
 • Krachtgericht groepswerk
  Elke dinsdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakanties) vindt er een vorming plaats in Ons Centrum in samenwerking met Basiseducatie. Deze op maat gegeven vormingen komen er op vraag van de bezoekers. Zo is er al gewerkt rond financiële rechten, gezondheidszorg, multiculturele samenleving, zinvolle vrijetijdsbesteding, verkiezingen en communicatie.
   
 • Computerworkschops
  2 keer per maand op vrijdagvoormiddag zijn er in Ons Centrum gratis computerworkshops op maat in samenwerking met Digidak. Buiten de workshops om kan je op vrijdagvoormiddag gratis vrij computeren en internetten.
   
 • Creanamiddag
  Elke donderdagnamiddag is er een crea-activiteit in Ons Centrum. Ecologische en duurzame ontwikkeling staan voorop. De creatievelingen vormen afvalmaterialen om tot creatieve kunstwerken.
   
 • Groepstherapie
  Met een vaste groep vinden er maandelijkse groepstherapiesessies plaats. De deelnemers worden gratis begeleid door een psycholoog.
   
 • Forum Armoede Leopoldsburg
  De opbouwwerker bestuurt samen met het OCMW het Forum Armoede Leopoldsburg (FAL). Samen met een aantal leden van Ons Centrum neemt ze deel aan de bijeenkomsten van het FAL.
   
 • Lokaal onderwijsplatform
  De opbouwwerkster neemt deel aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) en brengt er signalen van kansarmen over het thema onderwijs ter sprake.
   
 • Netwerking en samenwerking met andere partners
  De opbouwwerker brengt binnen haar netwerk belangrijke signalen op de agenda. Via een goede samenwerking met andere diensten en organisaties ondersteunt Ons Centrum activiteiten van het OCMW, gemeente, Kapstokje, De Oogst, scholen …
Nieuws