Ons Centrum in Leopoldsburg

Ons Centrum ademt een huiselijke sfeer uit

RIMO Limburg startte Ons Centrum op in 2009 in samenwerking met het OCMW. Het project wil een basisschakel zijn voor maatschappelijk kwetsbaren en vervult een belangrijke brugfunctie tussen kansarmen en andere betrokken partners.

Ons Centrum is sinds 2016 een erkende vereniging waar armen het woord nemen en werkt volgens de 6 criteria.  Ons Centrum werkt regelmatig samen met mensen in armoede, het beleid, andere diensten om de hoge armoedecijfers in Leopoldsburg terug te dringen via hulpverlening, ontmoeting, ontspanning, vorming, netwerking en beleidsparticipatie. Dit gebeurt door wekelijkse ontmoetingsmomenten, eetdagen, creamomenten, computerworkshops, dialoogmomenten met het beleid, infonamiddagen (i.s.m. OCMW, CAD, Opvoedingswinkel, gemeente …), vormingen (i.s.m. Basideducatie), jaarlijkse uitstappen en projectwerk (gezondheid, energie, beweging …).

Ons Centrum is gegroeid tot een vaste uitvalsbasis voor maatschappelijk kwetsbaren dat een brede waaier van ontmoetingsmomenten tot ontplooiingskansen bied.  Daarnaast is de vereniging een belangrijke partner geworden in kader van armoedebestrijding.

Activiteiten

 • Kernvergaderingen
  Tijdens de maandelijkse kernvergaderingen bespreekt de opbouwwerker de taakverdeling, de verantwoordelijkheden en het beheer van Ons Centrum met een tiental geëngageerde vrijwilligers.
   
 • Open deur
  Elke woensdagnamiddag kunnen mensen elkaar ontmoeten, hulp of informatie vragen en zich thuis voelen in Ons Centrum. Ze krijgen gratis koffie, thee en water aangeboden en kunnen de computers gebruiken.
   
 • Krachtgericht groepswerk
  Op dinsdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakanties) vindt er regelmatig een vorming plaats in Ons Centrum in samenwerking met Basiseducatie of met andere vormingsinstellingen. Deze op maat gegeven vormingen komen er op vraag van de bezoekers. Zo is er al gewerkt rond financiële rechten, gezondheidszorg, multiculturele samenleving, zinvolle vrijetijdsbesteding, verkiezingen, communicatie en "zeker van jezelf"..
   
 • Computerproject
  Elke week is er de mogelijkheid om gratis op vrijdagvoormiddag vrij te computeren in Ons Centrum of geholpen te worden met een concrete vraag (zoals opmaak e-mail adres, sociale media, foto's, enz.).  Daarnaast worden er ook regelmatig workshops aangeboden door vrijwilligers of in samenwerking met anderen.
   
 • Sociaal artistiek werk
  Ons Centurm werkt sinds een aantal jaren met mensen in armoede aan een theaterstuk onder professionele begeleiding van een regisseur.  Binnen dit theaterproject wordt er procesmatig gewerkt en dit rond een thema vanuit de leefwereld van mensen in armoede.
   
 • Amusementsdagen
  Elke donderdagnamiddag wordt er een activiteit aangeboden in het kader van ontspanning in Ons Centrum.
   
 • Forum Armoede Leopoldsburg
  De opbouwwerker neemt - samen met mensen in armoede - deel aan het Forum Armoede Leopoldsburg (FAL).  Binnen deze deelname worden signalen vanuit de leefwereld van mensen in armoede aangekaart, wordt er samengewerkt met andere diensten/organisaties, wordt er informatie uitgewisseld en worden samen beleidsaanbevelingen geformuleerd om aan armoedebestrijding te doen.
   
 • Lokaal onderwijsplatform
  De opbouwwerkster neemt deel aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) en werkt mee samen aan acties rond het thema armoede binnen onderwijs.
   
 • Netwerking en samenwerking met andere partners
  De opbouwwerker brengt binnen haar netwerk belangrijke signalen op de agenda. Via een goede samenwerking met andere diensten en organisaties ondersteunt Ons Centrum activiteiten van het OCMW, gemeente, Kapstokje, De Oogst, scholen …
Nieuws