Over RIMO Limburg

Onze mensen

opbouwwerkers

Wat doen onze buurt- en opbouwwerkers?
Wie werkt op de centrale hoofdzetel?
Wie zetelt in het Dagelijks Bestuur?
Wie maakt deel uit van de Raad van Bestuur?

Onze partners

Wat is de sector samenlevingsopbouw?
Met welke partners werken we samen?

Onze missie

leefbaarheid

Wat wil RIMO Limburg bereiken?
Hoe pakken we dat aan?

 

 

Onze sociale media