Armoede en sociale uitsluiting in Overpelt

Feestelijke opening van het Pelterhoekje

Armoede is in Overpelt meer verspreid en minder zichtbaar dan in de stad. Dit maakt dat maatschappelijk kwetsbare groepen op het platteland moeilijker te bereiken zijn. Het risico op onderbescherming (mensen die hun sociale grondrechten niet of onvoldoende realiseren) ligt daardoor hoger.

In de strijd tegen die onderbescherming wordt proactief handelen als belangrijkste oplossingsspoor naar voor geschoven. Het Sociaal Huis in Overpelt neemt in samenwerking met RIMO Limburg de uitdaging aan om een dam op te werpen tegen armoede en sociale uitsluiting in de gemeente. Beoogde resultaten zijn netwerkvorming, beleidsparticipatie met maatschappelijk kwetsbare groepen en realiseren van verbeteracties op lokaal niveau die leiden tot een meer proactieve dienstverlening.

Overpelt is een van de 19 pilootgemeenten in Vlaanderen die vanuit gemeenschappelijke praktijktoepassing en expertiseontwikkeling beleidsaanbevelingen gaan formuleren en een handelingskader ontwikkelen over hoe proactieve dienstverlening lokaal ingebed kan worden.

Activiteiten

 • Opvolgen en sturen van overleg
  RIMO Limburg vertegenwoordigt Overpelt in de praktijkgroep op Vlaams niveau waar praktijkervaringen gedeeld worden. De lokale vertaling gebeurt door een dialoogroep (maatschappelijk kwetsbare mensen) en een lokale stuurgroep (welzijnsorganisaties en een afvaardiging van de dialooggroep). RIMO Limburg begeleidt samen met OCMW Overpelt beide overlegtafels. Zij vormen de motor van het project.
   
 • Analyse en actieplan
  In 2012 en 2013 bevroeg opbouwwerker Rudi de doelgroep en de maatschappelijk werkers van het OCMW aan de hand van de rechtencirkel. Hij analyseerde hun werking en gaf vorm aan een concreet en realistisch actieplan.
   
 • Realisatie van verbeteracties
  De geformuleerde verbeteracties uit het plan worden in 2014 en 2015 opgenomen. Een greep uit de vele acties: met vrijwilligers starten we een ontmoetingsplaats op, de dialooggroep schrijft mee aan een degelijke brochure over de werking van het Sociaal Huis en de maatschappelijk werkers bouwen verder aan de kwaliteit van hun dienstverlening.
Nieuws