Onze partners

zeel
Samen met partners aan één zeel trekken

Sector samenlevingsopbouw

In de sector samenlevingsopbouw werken zo’n 300 professionals samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities aan de toegang tot sociale grondrechten en de leefbaarheid in aandachtsgebieden. Ons doel is structurele veranderingen realiseren voor noden en problemen op vlak van wonen, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening ... Daarom willen we een beleid dat luistert naar mensen en kiest voor sociale maatregelen. De 8 regionale instituten voor samenlevingsopbouw begeleiden buurt- en opbouwwerkers in meer dan 150 lokale projecten in Vlaanderen en Brussel.

Landelijk ondersteuningsinstituut

Het landelijk instituut Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt de werking en de medewerkers van de regionale instituten met vorming, onderzoek en methodiekontwikkeling, thematische werkingen, beleidswerk, informatie en communicatie.  De belangenbehartiging van de sector is een opdracht voor de Beleidsgroep sector samenlevingsopbouw.

Regionale instituten

De 8 regionale instituten en het ondersteuningsinstituut bundelen de krachten over wonen en energie, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, platteland. Ze overleggen over vorming en communicatie.

Samenwerking

Alleen een maximale samenwerking met anderen geeft blijvende resultaten. Op de verschillende niveaus werken we dan ook zo veel mogelijk partners samen. In onze opbouw- en buurtwerkprojecten zoeken we naar zo groot mogelijke complementariteit en afstemming met andere welzijnsorganisaties en met lokale ambtenaren en beleidsmensen. Waar mogelijk richten we een projectstuurgroep op waarin de lokale partners vertegenwoordigd zijn.

Ook op provinciaal niveau maken we concrete afspraken over samenwerking met partners en de provincie. De volgende jaren zullen we vooral de strategische samenwerking met de Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW’s) verder uitbouwen. Op Vlaams niveau nemen we actief deel aan de besluitvorming van en de beleidsbeïnvloeding door Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Ook het venster op Europa en de wereld houden we open. Onze bestaande buitenlandse contacten blijven behouden zoals bijv. met Nederland, Schotland en het Europees Communicty Development Netwerk (EUCDN). Ervaringsuitwisseling met nieuwe partners in andere landen blijven we nastreven.