Private huurmarkt in Sint-Truiden

Sint-Truiden telt heel wat kwetsbare groepen huurders (OCMW-cliënten, asielzoekers, (ex-)psychiatrische patiënten, tijdelijke fruitplukkers … ) die vanwege een tekort aan sociale woningen aangewezen zijn op de private huurmarkt. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van die private huurmarkt laten echter te wensen over. De woonkwaliteit van de betaalbare panden is vaak ondermaats. Bovendien zijn er de laatste jaren steeds meer daklozen in Sint-Truiden.

RIMO Limburg startte in 2010 met een woonproject dat kwetsbare huurders wil informeren, ondersteunen, verenigen en versterken. Momenteel zijn we doorgegroeid naar alle mensen die zwak staan op de woonmarkt (sociale huurders, private huurmarkt, noodkopers, daklozen). 

Alle activiteiten van het project vinden plaats in Trefpunt OnderOns, het ontmoetingslokaal van de gelijknamige vereniging waar armen het woord nemen in de Stationsstraat.

 

Activiteiten

 

  • Wooninfopunt

Elke maandagnamiddag en dinsdagnamiddag (andere dagen op afspraak) kunnen mensen in armoede met allerhande woonvragen terecht bij het Wooninfopunt. Opbouwwerker Nathalie en vrijwilliger Lieve geven info en advies over sociale huisvesting, private huur, regelgeving, referentieadressen …

 
  • Onderdak

Onder begeleiding van opbouwwerker Nathalie verdiept de werkgroep Onderdak zich in regelgeving, huisvestingsmogelijkheden en tips over het thema wonen. Onderdak vergadert elke eerste dinsdag van de maand en organiseert maandelijks een informatieve woonactiviteit. 3 keer per jaar verspreidt Onderdak een woonkrantje voor huurders met actuele en praktische informatie over wonen.

 

  • De frisse wind

Dit is een dienstenaanbod voor dak- en thuislozen.  Zij kunnen op maandag en dinsdag vrijblijvend en op woensdag op afspraak bij ons terecht om zichzelf te wassen, hun kleren te wassen en te drogen.  Op maandagavond organiseren we een warme maaltijd die we samen met de dak- en thuislozen klaarmaken.

Nieuws