Buurt- en opbouwwerk Meulenberg in Houthalen-Helchteren

Kunstworkshops voor mama's en kinderen

Meulenberg in Houthalen-Helchteren: groene, multiculturele tuinwijk. Een deel van de 1000 woningen heeft het typische uitzicht van een voormalige mijn-cité, de overige zijn later als sociale woningen bijgebouwd. Sociale huisvestingmaatschappij Kempisch Tehuis verhuurt de helft van de huizen. De ruim 3000 bewoners kennen een diverse afkomst. 90% van de buurtbewoners is Turks, Marokkaans, Italiaans, Grieks … van origine.  

Een groot aantal inwoners van Meulenberg kampt er met situaties van achterstelling en uitsluiting en de sociale grondrechten worden bedreigd (wonen, participatie, dienstverlening, cultuur en vrije tijd). De inwoners zijn voornamelijk laaggeschoold en het aantal geboorten in kansarme gezinnen ligt zeer hoog. Meulenberg kent een uitgebreid verenigingsleven, maar toch leven de verschillende bevolkingsgroepen op eilandjes naast elkaar. Er is een behoorlijke groep senioren die dreigt te vereenzamen en jongeren vinden geen aansluiting met het reguliere aanbod. Ondanks het groene karakter van de wijk is er ook sprake van verloedering op bepaalde plekken door gebrekkig onderhoud, sluikstorten en verwaarlozing.

Het buurt- en opbouwwerk richt zich tot kwetsbare bewoners van verschillende bevolkingsgroepen. We willen de sociale samenhang in Meulenberg versterken over de sociologische breuklijnen heen. We zetten in op de thema’s wonen, opvoedingsondersteuning, Nederlands, senioren en woonomgeving. Bovendien willen we de beleids- en maatschappelijke participatie van bewoners versterken met het oog op een betere toegang tot de grondrechten wonen, cultuur, vrije tijd, dienstverlening en participatie. Daarom organiseren we laagdrempelige activiteiten en versterkende vormingsmomenten voor diverse bevolkingsgroepen. We creëren ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Verder ondersteunen en stimuleren we bewonersinitiatieven: zij zijn de motor van een lokale samenleving. 

 

Activiteiten

  • Wegwijzer:

Wekelijks op dinsdagvoormiddag komen mama's samen.  Zij hebben het over verschillende thema's zoals opvoeding, zelfvertrouwen, vrijetijdsinvulling, enz...  Dit doen we aan de hand van vormingsactiviteiten maar ook door samen leuke dingen te doen.  Vaak met de kinderen maar ook soms alleen met de mama's.

De mama's zijn erg betrokken op de invulling van de activiteiten en nemen hier ook verantwoordelijkheid op.

  • Crea-atelier:

Om de 2 weken op maandag voormiddag komen vrouwen samen in het buurthuis om creatief bezig te zijn.  Ze gaan zelf op zoek naar wat het volgende kunstwerkje wordt...

  • Senioren:

Onze senioren komen regelmatig, meestal op dinsdagnamiddag, samen in het café Casino.  Zij drinken gezellig een tasje koffie en babbelen bij met elkaar.  We ondersteunen deze groep door regelmatig mee een tasje koffie te drinken maar ook door nog samen deel te nemen aan het gemeentelijke seniorenaanbod.

  • Vakantieactiviteiten:

Elke schoolvakantie, behalve de grote vakantie, organiseren we in samenwerking met een aantal partners een activiteit of workshop voor ouders met hun kinderen.  Zowel mama's als papa's zijn welkom.

  • Jaarlijkse daguitstap:

Het schooljaar sluiten we meestal af met een leuke daguitstap.

  • Upcycling Meulenberg

Afgelopen jaren hebben we verschillende verloederde hoekjes in de wijk aangepakt en gepimpt.  Dit doen we steeds samen met de directe omgeving.  We sluiten af met een klein straatfeestje.

Upcycling Meulenberg neemt nu niet meer zoveel tijd in beslag maar we houden steeds ogen en oren open voor nieuwe mogelijkheden in de wijk!

  • Buurtkrant / redactieraad

3 keer per jaar verschijnt er een buurtkrant.  Deze wordt gemaakt door de redactieraad en bestaat uit een aantal inwoners die teksten of mooie foto's aanleveren.  We hebben ook een aantal vrijwilligers die de buurtkranten helpen verdelen.

  • Vriend en taal

Iedere dinsdagnamiddag (behalve in de vakanties) kan je je Nederlands bijschaven bij Vriend en Taal.  Lut en Agnes zijn de vrijwilligers die Nederlands oefenen met anderstalingen.  Gezellige bijeenkomsten met mensen uit alle windstreken.

Dinsdag 13u tot 15u

Qrios Campus TIKB

  • Samenwerking Kempisch Tehuis

Er verandert veel in de wijk op het gebied van wonen.  Het buurtwerk is hier erg bij betrokken.  We ondersteunen de bewoners zoveel mogelijk in het hele proces en kijken waar er noden zijn op gebied van leefbaarheid.

  • Sink van Meulenberg

Fase 2 van de Sink van Meulenberg is in volle groei.  Een groep van 15 lassers komen 3 keer per week samen om te leren lassen en verder te werken aan het rotondekunstwerk in Meulenberg.

We kijken uit naar de opening die gepland is op 23 juni 2018. 

 

Bezoek de facebookpagina's Buurthuis Meulenberg en Apartekunsten.

Nieuws