Buurtwerk Posthoorn in Beringen

Samenkomst in de straat voor de buurtbevraging

De Waterstraat vormt een kleine wijk met 58 sociale huurwoningen, gelegen naast de vroegere steenkoolmijn van Beringen. De wijk is eigendom van het Vlaams Woningfonds. Er wonen vooral grote gezinnen met een laag inkomen. De bewoners zijn afkomstig uit meer dan 19 verschillende landen. De helft is van Turkse afkomst. RIMO Limburg is er sinds 2003 aan de slag op vraag van het stadsbestuur.

De buurtwerking heeft bijgedragen aan een positieve kentering van de leefbaarheid via allerlei activiteiten: een kunstproject, huiswerkbegeleiding, de aanleg van speelpleintjes, buurtfeesten, een buurtvaderproject, de aanleg van voortuintjes ... In 2008 wijdden we een internationale studiedag aan deze kentering onder de titel 'Straat komt boven water'.

Toch blijft de Waterstraat een heel kwetsbare wijk. Ze ligt ruimtelijk geïsoleerd en heeft een eenzijdige bevolkingssamenstelling: grote gezinnen met een laag inkomen. Bovendien is het een doorgangswijk met een groot verloop.

Het buurtwerk probert de sociale samenhang te versterken, de woonsituatie te verbeteren en de leefsituatie van de kinderen te verbeteren in de wijk.

Activiteiten

 • Buurtactiviteiten
  Het buurtwerk brengt bewoners samen rond gemeenschappelijke belangen en stimuleert hen tot het opnemen van verantwoordelijkheid. Dit krijgt concreet gestalte in bewonersvergaderingen en activiteiten zoals buurtfeesten, overleg met het Vlaams Woningfonds, maandelijks ontbijt met de vrouwen uit de wijk, een meisjesgroep die wekelijks samenkomt ...
   
 • Meer kleur in de wijk
  De bewoners en een architect van de stad realiseren samen een ‘onthardingsplan’ dat de wijk de komende jaren groener moet maken. Een artistiek project brengt meer kleur op de huisgevels.
   
 • Leefbaarheidsplan
  De buurtwerker werkt actief mee aan de opmaak van een globaal leefbaarheidsplan in samenwerking met alle relevante actoren. In dit plan krijgen niet alleen acties van sociale actoren een plek, maar ook structurele maatregelen zoals een gemeentelijk toewijzingsreglement voor nieuwe huurders.
   
 • Huiswerkbegeleiding en taalstimulering
  Vrijwilligers geven in het buurthuis huiswerkbegeleiding aan kinderen van de lagere school. Een taalstimuleringsproject helpt het taalregister van jonge allochtone kinderen te verrijken. Op die manier ondersteunen we de kinderen in hun schoolloopbaan en trachten we de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken.
Nieuws