Buurtwerk Termien en Vlakveld in Genk

Termien is een wijk vlakbij het centrum van Genk. De wijk is onderverdeeld in Nieuw-Termien en Oud-Termien. Het buurtwerk richt zich sinds 2004 op Nieuw-Termien. Dit deel van de wijk telt zo'n 2200 inwoners en bestaat voornamelijk uit woongelegenheden van de sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak.

Hoewel autochtone bewoners de meerderheid van de wijk vormen, is de wijk de laatste decennia meer divers geworden. Daar waar er een vrij grote groep autochtone bewoners is met gemiddeld een oudere leeftijd zien we dat er een grote instroom is van jonge islamitische gezinnen. Deze ontwikkeling zorgt voor onderlinge spanningen tussen de verschillende groepen. Anderszijds biedt de nieuwe context ook heel wat kansen voor de rustige en aangename wijk die Termien vandaag is. Nieuw-Termien is immers een goede weergave van de grote diversiteit die er in Genk is. Samenleven in diversiteit begint voor ons met samenleven in Termien.

Activiteiten

 • Project Seniorenduplexen
  De renovaties aan de seniorenduplexen van Nieuw Dak die in het kader van 'meegroeien' aangepast worden aan de doelgroep zijn ondertussen al even lopende. Buurtwerker Liza Gasparini ondersteunt de oudere huurders bij de veranderingen die de renovaties met zich meebrengen. De afgelopen jaren lag de nadruk op de voorbereidingen en het participatieproces waarmee Nieuw Dak de huurders bij de renovaties betrok.
   
 • Project Blokgesprekken
  Om de spanningen tussen de oude en de nieuwe bewoners van de zogenaamde gele appartementen van Nieuw Dak te verkleinen, vinden er blokgesprekken tussen de bewoners plaats.
   
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven
  De buurtwerker ondersteunt bewonersinitiatieven die een meerwaarde voor de wijk betekenen (wijkfeest, kerstmarkt, kunstmarkt, sinterklaasactiviteit ...), en tracht geëngageerde bewoners een platform te geven om hun ideeën voor de wijk te realiseren.
   
 • Ontmoetingsactiviteiten
  De buurtwerker organiseert initiatieven om ontmoetingen tussen verschillende groepen te stimuleren en de gemeenschappelijke wijkidentiteit te versterken. Via soephoeken in de wijk, uitstappen ... slaagt ze erin om mensen meer te betrekken bij het wijkgebeuren.

  Via deze activiteiten en huisbezoeken gaat de buurtwerker op zoek naar mensen die op hun manier willen meewerken om het samenleven in de wijk te versterken: bijv. een straatfeest organiseren, helpen bij bestaande wijkactiviteiten ...
   
 • Samenwerking met partners
  De buurtwerker tracht eveneens samenwerking tussen professionele partners in de wijk te stimuleren om op deze manier projectmatig te werken rond de noden die hij in zijn verkenning tegenkomt.en activiteiten die een meerwaarde voor de wijk betekenen.
Nieuws