Het Open Poortje in Lummen

Ontmoetingslokaal voor kansarme Lummenaars

In juli 2007 startte RIMO Limburg een project in Lummen met twee doelen voor ogen: een laagdrempelige ontmoetingsruimte creëren en een netwerk uitbouwen tussen verschillende partners om armoede te bestrijden.

Na een verkenningsfase bouwden we een activiteitenaanbod uit voor maatschappelijk kwetsbare mensen in Lummen. Het Open Poortje geeft mensen in armoede als volwaardige partner een stem in de Lummense samenleving. Sinds 2011 heeft de vereniging na lang zoeken een eigen ontmoetingsruimte in het centrum van de gemeente.

In juni 2013 zette het OCMW van Lummen de werking van het Open Poortje onafhankelijk verder. Vanaf 2015 biedt opbouwwerker Rudi tijdelijk opnieuw ondersteuning bij Het Open Poortje.

Activiteiten

 • Ontmoetingsmomenten
  Iedere donderdagvoormiddag is er permanentie in de ontmoetingsruimte. Men kan dan een tasje koffie drinken, een babbeltje slaan, info opvragen en tweedehandskleding kopen. Maandelijkse maken vrijwilligers een warme maaltijd en is er een uitstap of ontspannende activiteit tegen een lage prijs. Op de maandelijkse koffieklets bespreken we de werking van Het Open Poortje. Daarnaast organiseert Het Open Poortje grote ontmoetingsactiviteiten zoals een barbecue en een kerstfeest. 
   
 • Vorming
  Op basis van de noden en behoeften van de doelgroep organiseren we regelmatig vorming. Tweemaal per jaar nodigen we een deskundige uit om zijn organisatie toe te lichten. Ook bezoeken we andere projecten om hun werking te leren kennen en om bij te leren.
   
 • Samenwerking met partners
  Het Open Poortje werkt zoveel mogelijk samen met verschillende partners om activiteiten, sensibilisatieacties en vorming te organiseren. Naar de bekendmaking van Het Open Poortje en de activiteiten toe spelen partners eveneens een belangrijke rol. 
   
 • De adviesgroep van het project
  Een adviesgroep met afgevaardigden van enkele partnerorganisaties die aan armoedebestrijding werken, komt drie à vier maal per jaar samen. Ze volgen het opbouwwerkproject op en verlenen vanuit hun deskundigheid advies.
   
 • Beleid
  Door sensibilisatieacties te organiseren naar de buitenwereld toe, neemt de doelgroep het woord en maakt ze andere Lummenaren en het beleid bewust van de situatie van maatschappelijk kwetsbare inwoners van Lummen. Als er begrip ontstaat, kan solidariteit groeien. Het beleid zet deze veranderde beeldvorming dan ook om in daadwerkelijke steun aan maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals nu de financiële ondersteuning van het verenigingslokaal door de gemeente, het OCMW en het PWA.
Nieuws