Ieders Stem Telt 2018

Ieders Stem Telt 2018
Ieders Stem Telt 2018

Zondag 14 oktober 2018 wordt een hoogdag voor onze democratie.  Zeker voor maatschappelijk kwetsbaren zoals kansarmen, langdurig zieken, jongeren, allochtonen, senioren... staat er die dag heel wat op het spel.  Toch weegt hun stem tijdens de verkiezingscampagne en bij de onderhandelingen van het bestuursakkoord maar zelden door.  Daarom lanceert de sector Samenlevingsopbouw, samen met tal van andere partners de campagne 'Ieders stem telt': een project waarmee we van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een belangrijk thema willen maken in de gemeenteraadsverkiezingen.


Met een 20-tal Limburgse sociale organisaties betrekken we Limburgers die het moeilijk hebben bij het lokale verkiezingsdebat.  Zij ondervinden dagelijks aan den lijve wat het is om in armoede te leven.  Met hen gingen we in gesprek over de inhoud van onze beleidsaanbevelingen voor lokale besturen.  Hun ervaringen zijn de basis van een prioriteitennota waarin concrete maatregelen bepleit worden op het vlak van armoedebestrijding.

Met deze recepten voor structurele armoedebestrijding vanuit kwetsbare mensen wensen we in het voorjaar van 2018 in dialoog te treden met lokale politieke partijen.  We stellen dan graag onze prioriteiten in een persoonlijk gesprek voor.  De verschillende partijen mogen hiervoor nog een uitnodiging verwachten.  We hopen alvast op een goede samenwerking met deze partijen en kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken.

Activiteiten

Prioriteitennota en lobbywerk

We gaan met de prioriteitennota langs de lokale partijsecretariaten en leggen onze beleidsaanbevelingen voor aan politici.

Vorming voor verkiezingen

We bieden vormingsmomenten aan over de verkiezingen van 14 oktober 2018 voor maatschappelijk kwetsbare groepen over de verschillende parlementen, politieke partijen, geldig stemmen en de democratische rechtsstaat.

Trefdagen Ieders Stem Telt

We blijven de resultaten van Ieders Stem Telt 2018 opvolgen en gaan in dialoog met lokale besturen zodat zij in hun meerjarenplannen een topprioriteit van armoedebestrijding maken.

 

Meer weten?

Nieuws