Leefbaarheid in Paspoel 2

Paaseierenloop voor de kinderen van de wijk

In december 2013 ging het opbouwwerkproject in de wijk Paspoel 2 van start. Paspoel 2 is een sociale woonwijk met 3 grote appartementsblokken en een aantal huurhuizen. Er wonen veel mensen op een beperkte oppervlakte en de bewonersgroep is erg divers qua gezinssituatie, leeftijd en herkomst. Er zijn de komende jaren grote veranderingen op til voor de wijk: de 3 appartementsblokken worden afgebroken en maken plaats voor nieuwe appartementen. Momenteel wordt de eerste fase afgewerkt. De eerste verhuizingen vinden begin 2018 plaats. 

Activiteiten

 • Ontmoetingsactiviteiten
  Opbouwwerker Katrien organiseert samen met enkele bewoners en partnerorganisaties activiteiten in de wijk om bewoners samen te brengen. Zo organiseerden ze al een Paaseierenloop, een wijkfeest met speeldag en barbecue en een gezellige winteravond. Ook is er nu maandelijks een koffiemoment voor alle bewoners. 

 • Werkgroep Woonomgeving
  Uit een bevraging van de opbouwwerker bleek dat veel bewoners zich onder meer storen aan afval in de wijk, het groenonderhoud en de verkeersveiligheid. Daarom werd gestart met een werkgroep Woonomgeving waarin bewoners samen nadenken over hoe de wijk aangenamer gemaakt kan maken.

 • Samenwerking met partners
  De opbouwwerker neemt deel aan overlegfora en werkt regelmatig samen met relevante partners.

 • Communicatie
  De bewoners van de wijk ontvangen 2 à 3 keer per jaar een wijkkrantje met onder meer de initiatieven van het opbouwwerk, het vrijetijdsaanbod in de wijk en informatie over welzijnsinstanties in Tongeren. Er is ook een facebookpagina waarop de opbouwwerker informatie van partners en alle activiteiten plaatst. 

Nieuws