Nieuwe volksbond in Tongeren

tuin
Samen tuinieren in de Bond-tuin

De Nieuwe Volksbond is een vereniging tegen armoede in Tongeren. Iedereen is welkom bij ons. Op woensdag- en vrijdagnamiddag hebben we een open ontmoetingsmoment. Je kan dan bij ons terecht voor een kop koffie of een lekkere kom soep. Er is ook een tweedehandswinkeltje en een openbare computerruimte.

Maar we komen niet alleen gezellig samen. We luisteren ook naar de verhalen van de mensen en proberen samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Zo zijn we gestart met huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar. Ouders met kinderen kunnen bij ons terecht om samen huiswerk te maken in een rustige omgeving.

Activiteiten

  • Open ontmoetingsmomenten

In de Nieuwe Volksbond kunnen mensen in armoede vrijblijvend binnenspringen voor een kopje koffie, een kom soep, gezelschap en advies. Op woensdag- en vrijdagnamiddag is iedereen welkom. 

  • Tweedehandswinkeltje met kledij

Tijdens de open ontmoetingsmomenten op woensdag- en vrijdagnamiddag is het winkeltje open. Iedereen kan hier terecht. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

  • Tuin

De Nieuwe Volksbond heeft een eigen tuin. Vrijwilligers onderhouden deze tuin en kweken er de lekkerste groenten. Met deze groenten koken we soep die tijdens de open ontmoetingsmomenten gegeten kan worden.

  • Huiswerkbegeleiding voor kinderen én hun ouders

Op dinsdag en donderdag na de schooluren kunnen kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar samen met hun ouders terecht in de Nieuwe Volksbond. Vrijwilligers helpen de kinderen en hun ouders om gestructureerd het huiswerk te maken. Deze begeleiding is géén bijles. De vrijwilligers geven dus geen les of leggen geen leerstof uit. Ze gaan wel samen met de ouders en de kinderen aan de slag om het huiswerk te maken. De vragen en noden die de vrijwilligers horen, worden wel verder opgenomen in de vereniging.

  • Werkgroep inkomen

In september 2016 is de vereniging gestart met een werkgroep inkomen. Samen met vrijwilligers en bezoekers van de Nieuwe Volksbond wordt er gepraat over inkomen en over de problemen die mensen ervaren met hun (beperkte) inkomen.

  • Vrijetijdsparticipatie

De vereniging organiseert 2 keer per jaar een uitstap. De datum en de plaats waar we naartoe gaan, bepalen we samen met bezoekers en vrijwilligers. We organiseren ook uitstappen in samenwerking met de andere verenigingen en organisaties in Tongeren, zoals een uitstap naar Winterland.

  • Permanentie huurderssyndicaat

Elke 2de en 4de woensdag is er iemand van het huurderssyndicaat aanwezig tussen 13u30 een 16u00, dit enkel op afspraak.  Afspraken maken kan telefonisch op 011 333 576 of per e-mail joris@huurderssyndicaat.be. Iedereen kan hier terecht met vragen over huren en wonen.

Nieuws