Opbouwwerk jeugd in Beringen

In september 2015 startte Michaël Herbots als opbouwwerker jeugd in Beringen. Het bureau van Michaël is gevestigd in de wijk Steenveld, maar als jeugd-opbouwwerker is hij over heel Beringen actief. Het project loopt tot 2019 en wordt mogelijk gemaakt via middelen van de stad Beringen.Het project begeeft zich op het domein 'vrije tijd van jongeren in Beringen'.

Activiteiten

  • In een eerste fase verkent Michaël het werkveld en verenigingsleven van jongeren in Beringen. Welke verenigingen en organisaties werken met jongeren? Wat doen ze? Wat is hun relatie met de wijk en de omgeving? Daarnaast bouwt hij een netwerk op met jongeren en sleutelfiguren. De rol van het beleid wordt eveneens mee opgenomen in het verhaal. Welke visie heeft het beleid? Waar zijn vragen en signalen rond jongeren?
  • Na de verkenning wordt de opbouwwerker via samenwerking met alle actoren een burgfiguur tussen jongeren en beleid, tussen jongerenverenigingen en tussen jongeren onderling. Op een projectmatige en structurele wijze werkt hij aan een laagdrempelig en open vrijetijdsaanbod waar de jongeren van Beringen zich in herkennen.
  • In maart en april start het project pleinambassadeurs op 7 pleinen in Beringen. Michaël maakt de Beringse jongeren warm om zelf initiatief te nemen in de vrijetijdsinvulling op hun pleintje. In een eerste fase gebeurt dit via sport (streetsoccer) en spel (kubb-spel).
Nieuws