Verdoken armoede in Beringen

1 op 5 kinderen loopt het risico om in een kansarm gezin terecht te komen. Ook in Beringen is er sprake van kinderarmoede. De stad Beringen wil een halt toe roepen aan kinderarmoede. Daarom stelde de stad Beringen een kinderarmoedeplan op om aan de hand van 10 acties kinderarmoede terug te dringen. Om dit te kunnen bereiken vroegen zij partners en organisaties om hier mee hun schouders onder te zetten.

RIMO Limburg kreeg in dit kader de opdracht om een veldonderzoek op te zetten. Gezinnen in armoede, of gezinnen die met armoede bedreigd worden, ervaren immers vaak veel drempels om de stap naar hulpverlening te zetten. Heel wat gezinnen zijn dan ook niet gekend bij de hulpverlening. Zij zoeken zelf een weg en proberen te overleven op hun manier. RIMO Limburg wil deze mensen in beeld brengen. We willen hen bereiken en leren kennen. Maar we gaan ook na wat voor hen de drempels zijn om de stap naar de hulpverlening te zetten.

Op basis van ons onderzoek formuleren we adviezen ten aanzien van beleid, diensten en organisaties.

Dit actieonderzoek verloopt in verschillende fasen. In een eerste stap verzamelen we objectieve gegevens (cijfers rond armoede indicatoren). Daarna bevragen we partners, diensten en sleutelfiguren: kennen zij mensen/gezinnen in verdoken armoede? Een groot deel van ons actieonderzoek bestaat erin om op huisbezoek te gaan bij gezinnen. We proberen op verschillende manieren tot bij de gezinnen te komen. Een hulpmiddel hierbij is het voordelenboekje: een boekje waarin alle tegemoetkomingen voor gezinnen in opgesomd staan.

De huisbezoeken geven ons inzicht in de situaties van de gezinnen en de drempels waar zij voorstaan. Op basis van deze gesprekken, brengen we de drempels in kaart en gaan we op zoek naar aanbevelingen voor het beleid.

Activiteiten

  • Bevraging diensten en organisaties
  • Bevraging sleutelfiguren uit de buurten
  • Huisbezoeken bij gezinnen
  • Terugkoppeling naar stad