Wijkrestaurants in Hasselt

Met de opstart van wijkrestaurants willen we de sociale cohesie versterken en vereenzaming indijken in kwetsbare wijken in Hasselt. Bewoners kunnen zo ook zelf participeren aan het welzijn van de wijk. Opbouwwerker Liesbeth Brusselaers faciliteert de opstart van de wijkrestaurants. Na de opstart neemt de reguliere gemeentelijke wijkwerking de wijkrestaurants over.

De wijkrestaurants richten zich tot wijkbewoners die een betaalbare, gezonde maaltijd willen nuttigen in een gezellige ontspannen sfeer. We richten ons op een mix van jong en oud, ongeacht afkomst, achtergrond of inkomen. Iedereen is welkom. 

Activiteiten

  • Wijkrestaurant in Terhilst
     
  • Wijkrestaurant in Runkst
Nieuws