Onderwijsopbouwwerk in Runkst

Vanuit de signalen van het LOP Basis en de wijkscholen startte RIMO Limburg een structurele werking rond het thema onderwijs in de Hasseltse wijk Runkst. RIMO Limburg werkt hiervoor nauw samen met de stad Hasselt en het Steunpunt Onderwijs en Opvoeding.

Opbouwwerker Greetje verkende eerst de noden in Runkst. Ze bevroeg scholen, LOP, CLB en andere welzijnspartners die een link hebben met opvoeding en school om de noden rond het schoolse gebeuren en maatschappelijke kwetsbare groepen in kaart te brengen. 

Momenteel is Greetje actief in 2 scholen in Runkst: De Boomgaard en De Puzzel.

Activiteiten

 • Huiswerkbegeleiding
  In vrije basisschool De Boomgaard is Greetje wekelijks actief betrokken bij de huiswerkbegeleiding. Eens per maand helpen de ouders mee tijdens de huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding vormt de ideale aanzet voor oudergroepen.
   
 • Oudergroepen 
  Greetje richt oudergroepen op in scholen. Ouderkrachten (naar analogie van leerkrachten) zijn groepen ouders met schoolgaande kinderen die maandelijks samenkomen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ze info op maat over hun kinderen en hun schoolloopbaan.
   
 • Babybabbel
  Babybabbel is een voorschools traject voor ouders in Runkst met kinderen tussen 0 en 3 jaar. De maandelijkse samenkomsten focussen op taalstimulering, bewuste schoolkeuze en de voorbereiding van de start in de kleuterklas.
   
 • Doelgroepbereik
  Greetje gaat actief op zoek naar ouders voor de oudergroepen en de babybabbel. Ze is aanwezig op de maandelijkse voedselbedeling, de activiteiten van de opvoedingswinkel en het consultatiebureau van Kind en Gezin in Runkst.
   
Nieuws