Buurtwerk Steenveld in Beringen

Samen openbaar groen aanplanten

Het buurtwerk in Steenveld startte in opdracht van de stad Beringen. De sociale woonwijk Steenveld bestaat deels uit oudere woningen, destijds gebouwd voor de huisvesting van mijnwerkers, en deels uit recentere woningen, gebouwd door de  Kantonnale Bouwmaatschappij. De bewoners zijn van uiteenlopende orgine.

Sinds 2009 heeft onze opbouwwerker een vaste stek in het wijkcentrum. Het wijkcentrum ligt centraal in de wijk en fungeert als ontmoetingsplek voor de bewoners. In 2015 werd het buurtcentrum grondig gerenoveerd met de hulp van vele vrijwillige buurtbewoners en dankzij de financiële steun van OEVER vzw (samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen), Westmallefonds, Federaal Impulsfonds en Nationale Loterij.

Het buurtwerk organiseert samen met vrijwilligers buurtgerichte activiteiten. Daarnaast zet de buurtwerker projecten op in de wijk op maat van de noden en behoeften van de bewoners. Zo wil het buurtwerk de samenhang in de buurt verhogen, de woonomgeving verbeteren en de leefsituatie van de kinderen in de wijk verbeteren.

Activiteiten

 • Vrijwilligerskern
  De vrijwilligerskern ‘Vriendenkring Steenveld’ organiseert samen met de buurtwerker tal van buurtactiviteiten: barbecue, halloweenfeest, carnaval, ontbijt …
   
 • Materialenbank
  Bewoners kunnen bij de materialenbank terecht om materiaal uit te lenen zoals een grasmachine, een hogedrukreiniger …
   
 • Wijkcompostpark
  Het buurtwerk richtte in 2012 een wijkcompostpark op. Bewoners kunnen er terecht met groenafval en bladeren. Het compostpark wordt opengehouden door vrijwilligers.
   
 • Bewonersvergaderingen
  Regelmatig vinden er bewonersvergaderingen plaats.
   
 • Groenonderhoud
  Stedelijke diensten en bewoners slaan de handen in elkaar om de wijk mooier en groener te laten ogen. In heel wat straten plantten ze samen openbaar groen aan.
   
 • Opruimacties
  Opruimacties samen met de kinderen zorgen ervoor dat de wijk netjes blijft.
   
 • Huiswerkklas
  Twee keer per week kunnen kinderen van de wijk terecht in het huiswerkklasje. Ze kunnen er hun huiswerk maken onder begeleiding en leren er van elkaar.
   
 • Culturele uitstappen
  Twee keer per jaar organiseert het buurtwerk een cultuuruitstap voor geïnteresseerde bewoners.
   
 • Wijkkrant
  Drie keer per jaar krijgen alle wijkbewoners een wijkkrantje in de bus met lokale nieuwsjes en activiteiten.
Nieuws