Samen verbeteren we

Armoedevereniging SOMA in Maasmechelen

hulp- en dienstverlening

  • drempels verlagen
  • kwaliteitsvolle diensten
  • buurt- en zorgnetwerken
  • armoedeverenigingen
  • participatie en inspraak


Niet iedereen weet waar hij terecht kan met zijn vraag naar hulp of durft deze stap te zetten. Zo is de drempel naar een OCMW voor veel kwetsbare mensen nog hoog. We formuleren verbetervoorstellen voor de toegang en kwaliteit van hulp- en dienstverlening in dialoog met mensen. We zetten een vrijwilligersnetwerk op om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren in een buurt als aanvulling op de bestaande hulpverlening.

Tegelijk maken we groepen van armen sterker door met hen op weg te gaan. We organiseren samen ontmoetingsmomenten, activiteiten, vormingen en groepssessies. We plaatsen armoede op de politieke agenda samen met mensen in armoede.

Projecten