Samen versterken we

onderwijs

  • gelijke onderwijskansen
  • leren leren
  • ouderparticipatie
  • kunsteducatie
  • ‚Äčlokale overlegplatforms


Alle ouders en scholen willen het beste voor hun kinderen. Toch starten kinderen van kwetsbare ouders niet met gelijke kansen op school. Om gelijke onderwijskansen te garanderen werken we aan ouderbetrokkenheid: aan de verbondenheid tussen ouders en school.

Het onderwijsopbouwwerk versterkt ouders zodat ze hun rol als ouder kunnen opnemen, thuis en in de schoolloopbaan van hun kind. Daarnaast ondersteunen we de school en haar leerkrachtenteam om oog te hebben voor alle kinderen, ook de meest kwetsbaren. We werken samen aan een sterk lokaal onderwijsbeleid door overleg, ondersteuning en advisering van alle partners die actief zijn in het onderwijs.

Projecten