Samen versterken we

buurten

  • solidair samenleven
  • leefomgeving
  • voorzieningen
  • aanbod op maat
  • bewonersparticipatie


In sommige buurten wonen veel mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Samen met de buurtbewoners gaan we aan de slag om de problemen die ze ervaren, aan te pakken en het samenleven te bevorderen. Een degelijke analyse en de dynamiek van de bewoners bepalen wat er gebeurt in hun buurt.

We richten een buurthuis in, zorgen voor interculturele ontmoetingskansen en organiseren computerlessen. We starten moedercafés, richten speelpleintjes in en houden opruimacties. Of we zetten een dialoog op tussen een groep bewoners en het gemeentebestuur voor bijvoorbeeld veiligere oversteekplaatsen. We realiseren meer inspraak in het gemeentelijk beleid. 

Projecten