Ukelila

Ukelila maakt kinderen slim en sociaal: ze leren naar elkaar luisteren en samenwerken.

Maatschappelijk kwetsbare kinderen vinden nauwelijks de weg naar muziekacademies. Allerlei financiële, sociale en culturele drempels staan in de weg. Nochtans is samen musiceren een krachtig middel tegen sociale uitsluiting. In groep muziek leren maken geeft een boost aan de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt o.m. uit inspirerende buitenlandse initiatieven zoals ‘El Sistema’ (Venezuela) en Het Leerorkest (Amsterdam).

Uitgangspunten

 • Drempels omzeilen
  We leren kinderen een instrument bespelen waar we ze sowieso aantreffen: in de basisschool. We schakelen professionele muzikanten in in scholen met een groot aantal doelgroepleerlingen. De lessen gaan wekelijks door tijdens de gewone schooluren. Alle kinderen nemen eraan deel, net zoals aan de taal- of rekenles.
   
 • Pedagogisch-didactische vernieuwing
  De pedagogisch-didactische aanpak is geïnspireerd op de principes van El Sistema. Vanaf het vroegste stadium staat deelnemen aan een muzikaal ensemble centraal. De lessen worden in groep gegeven, de kinderen leren meteen een instrument bespelen, en er is ruimte voor peer teaching. Samenspel primeert boven techniek. Muzikale passie komt eerst, verfijning volgt later. Al na enkele weken spelen de kinderen samen in een schoolorkest, en na enkele maanden staan ze al op het podium voor een publiek (‘learning through performing’). Er is ruimte voor een grote verscheidenheid aan muzikale genres en ook koorzang krijgt een belangrijke plaats.

  Deze aanpak vergt een totaal nieuwe pedagogisch-didactische benadering en een cultuuromslag bij klassiek opgeleide muziekdocenten.
   

Activiteiten

 • Netwerkvorming
  We zoeken partners en bondgenoten om deze vorm van muziekeducatie verder uit te bouwen. Daarvoor werken we samen met o.a. lokale muziekacademies, Lemmensinstituut Leuven, De Filharmonie, Musica, Music Fund, Muziekcentrum Vlaanderen, lokale muziekverenigingen, het Streekfonds Een Hart voor Limburg, het onderwijs en jeugdwelzijnswerk.
   
 • Ukelila
  Sinds januari 2014 geven professionele muzikanten les aan alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar van 2 Genkse scholen. 82 leerlingen leren er een muziekinstrument spelen en vormen samen een orkest. Vanaf september 2014 wordt het programma Ukelila uitgebreid naar scholen in Meulenberg (Houthalen) en Eisden (Maasmechelen), in samenwerking met plaatselijke harmonieën en fanfares.
   
 • vzw Muziek voor Ieder Kind
  Het Streekfonds Een Hart voor Limburg en RIMO Limburg waren de gangmaker van Ukelila. Intussen is vzw Muziek voor Ieder Kind (MIK)  opgericht om de pilootprojecten te beheren en muziekeducatie voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare posities verder uit te bouwen.


Bezoek de projectwebsite met blog Ukelila.

Nieuws