Vergeten helden

Over migratie is al veel geschreven. Maar meestal gaat het dan over de mannen die naar hier gehaald zijn om in de koolmijnen te werken. Zelden komen de vrouwen aan het woord. In dit boek worden ze uit de schaduw gehaald. Terwijl hun mannen door het werk in de koolmijn sociale contacten konden uitbouwen, doorliepen de vrouwen een heel ander parcours. Hun verhalen zijn weinig gekend. Zij zijn de vergeten helden van de migratie.  Tien vrouwen uit de wijk Steenveld in Beringen leggen in dit boek de sluier van hun ziel af. Zij vertellen stuk voor stuk sterke levensverhalen die een verrassende inkijk bieden in hun ervaringswereld. Reisverhalen met in de ene hand een valies vol herinneringen en in de andere één vol hoop op een betere toekomst, verhalen over afscheid moeten nemen, knagende heimwee, angst voor het onbekende, en de onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen die elk offer aanvaardbaar maakt. Ook Vlaamse vrouwen komen aan bod, want de migratie was voor zowel migranten als autochtonen een ingrijpend gebeuren. Bestel 'Vergeten helden' (15 euro + eventuele verzendingskosten)
Projecten