Wat we doen

Thema's

Samen versterken we

buurten

solidair samenleven
leefomgeving
voorzieningen
aanbod op maat
bewonersparticipatie

Samen versterken we

onderwijs

gelijke onderwijskansen
leren leren
ouderparticipatie
kunsteducatie
lokale overlegplatforms

Samen ijveren we voor

wonen

wonen

betaalbaar
woonkwaliteit
allen onderdak
woonzekerheid
woonwagenterreinen

Samen verbeteren we

dienstverlening

drempels verlagen
kwaliteitsvolle diensten
buurt- en zorgnetwerken
armoedeverenigingen
participatie en inspraak