Buurtwerk Waterschei in Genk

Opruimactie in de wijk

Waterschei is een tuinwijk, een vroegere mijnwerkerswijk met veel groen en open ruimtes. RIMO Limburg is in Waterschei actief sinds eind 1996. Het buurtwerk heeft zijn uitvalsbasis in Buurthuis De Singel: een open huis voor alle bewoners en een pleisterplaats voor tal van buurtinitiatieven. Bewoners kunnen bij de buurtwerker terecht met allerhande vragen of voorstellen. Daarnaast houdt de buurtwerker een vinger aan de pols over wat er leeft in de buurt. Ze ondersteunt buurtbewoners bij initiatieven die ze nemen, geeft gericht signalen door en werkt samen met andere organisaties.

Waterschei is een multiculturele buurt: in totaal wonen er meer dan 60 nationaliteiten. Bijna de helft van de bewoners draagt een Turkse naam, daarnaast is er een grote groep bewoners van Belgische en Italiaanse afkomst. Tot slot is er een gemengde groep van Marokkaanse, Spaanse, Griekse, Poolse ... origine. We stellen vast dat er een instroom is van nieuwe gezinnen uit Oost-Europa.

De meeste bewoners van Waterschei zijn eigenaar van hun woning. Een kleine groep huurt een sociale woning van Nieuw Dak of het Vlaams Woningfonds.

Rechtstreekse buren hebben vaak goede contacten met elkaar, maar daar houden de contacten over de culturen heen dikwijls op. Er leven heel wat vooroordelen over elkaar en elkaars cultuur, waardoor de leefbaarheid onder druk staat. In straten met veel Turkse gezinnen voelen sommige bewoners van andere origine zich ‘buitengesloten’. Het buurtwerk probeert het sociale weefsel weer te versterken over de breuklijnen heen (oud-jong, allochtoon-autochtoon).

Het komende jaar zal er sterk worden ingezet op het nieuwe project "Zoveel Culturen, Fantastische Buren!'; een project rond goede burencontacten in de wijk.  Samen met de stad Genk zal er in het centrum van Genk een installatie neergezet worden waarbij de goede burencontacten over de nationaliteiten heen in beeld worden gebracht en aan iedereen worden getoond.  Want ja, goede burencontacten bestaan en zo kan het dus ook!

Activiteiten

 • Ontmoetingsmomenten
  Al verscheidene jaren is er de werking in buurthuis De Singel met een sterk uitgebouwde groep vrijwilligers die activiteiten organiseert. We streven naar een multicultureel aanbod en publiek. Bovendien houden we de deelnameprijzen zo laag mogelijk en maken we het aanbod zo breed mogelijk bekend, o.m. via de buurtkrant en folders.

  Jaarlijks organiseert het buurthuis een aantal vaste activiteiten om de buurt samen te brengen en het sociaal weefsel te versterken: kerstfeest, paasbrunch, bloemenmarkt, zomeruitstap, buurtbarbecue ...
   
 • Gezond en cultuurkoken
  Bewoners uit verschillende culturen krijgen de kans om samen te koken en elkaars typische gerechten te leren kennen.
   
 • Doorgeefwinkel
  Een buurtbewoner startte een tweedehands kledingwinkel. Bewoners mogen kleding binnenbrengen in het buurthuis. Twee donderdagen per maand verkopen vrijwilligers deze kledingstukken aan € 0,50 per stuk.
   
 • Praatgroep van Centrum Basiseducatie LIMINO
  Iedere dinsdag en donderdag komt een groep bewoners Nederlands oefenen in het buurthuis.
   
 • Gezondheidswandelingen
  Maandelijks trekt een groep bewoners naar groene plekjes in Limburg voor een gezondheidswandeling.
   
 • Fietsvriendinnen
  Het buurtwerk zette samen met de stad Genk, Mobiel 21, Stebo en KRC Genk het project Fietsvrienden op. Daarbij krijgen kansarme vrouwen die niet kunnen fietsen de kans om een fietscursus, een vorming wegcode en een vorming fietsherstellingen te volgen. Als de eerste 'stappen' gezet zijn, brengen we de pas fietsende en de al langer fietsende vrouwen van de wijk samen om duo's te vormen en gezamenlijke fietsuitstappen te maken.
   
 • Vormingen
  Het buurtwerk organiseert geregeld losse vormingen of vormingsreeksen rond een bepaald thema voor de inwoners van de wijk.
   
 • Buurtkrant
  Om de activiteiten, projecten en gebeurtenissen in de wijk bekend te maken brengt het buurtwerk tweemaandelijks een buurtkrant uit.
   

Bezoek de facebookpagina Buurthuis De Singel

Nieuws