Wijerdijk-Klaverweide in Beringen

Samen het speelpleintje vernieuwen

Sinds 2008 is het opbouwwerk actief in de sociale woonwijk Wijerdijk-Klaverweide. De wijk grenst aan een natuurgebied met weinig voorzieningen in de onmiddellijke buurt, wat de wijk isoleert en een probleem is voor bewoners met een beperkte mobiliteit.

In 2011 kregen de jongeren een hangplek. Ook de andere bewoners zochten een eigen plaatsje in de wijk. Zo zijn er speelpleintjes opgericht, een petanquebaan, een stilte-plek voor ouderen … met subsidies van de stad. Dankzij de omgevingswerken is de hele wijk opgefleurd en komt ieders plekje mooi tot zijn recht.

Activiteiten

 • Vrijwilligersgroep 'Team Ambiance'
  Met het 'Team Ambiance' slaan enkele bewoners, jong en oud, de handen in elkaar om activiteiten te organiseren voor de buurt zoals een picknick, petanquenamiddag of uitstap. Samen met het opbouwwerk volgden de vrijwilligers vorming over communicatie en conflicthantering. Daarop startte het Team een wijkcampagne over aangenaam samenleven en goede communicatie tussen buren.
   
 • Opruimacties
  De bewoners houden de wijk netjes met geregelde opruimacties.
   
 • Groenonderhoud
  Stedelijke diensten en bewoners werken samen om de wijk mooier en groener te laten ogen. Op heel wat plekken plantten ze openbaar groen aan.
   
 • Praatgroep
  Elke maand komt een groep vrouwen samen om hun hart te luchten over moeilijkheden en levenservaringen uit te wisselen.
   
 • Buurtbabbel
  Vier keer per jaar worden alle bewoners uitgenodigd voor een buurtbabbel. Ook de gemeente en huisvestingsmaatschappij zijn aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden.
   
 • Culturele uitstappen
  Twee keer per jaar organiseert het buurtwerk een cultuuruitstap voor geïnteresseerde bewoners.
   
 • Wijkkrant
  Twee keer per jaar wordt er een wijkkrant rondgedeeld in de wijk.
Nieuws